Trung tâm hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc: Địa chỉ, số điện thoại

Trung tâm Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc là một trong những cơ quan chuyên trách thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước tại địa phương. Đây là nơi tập trung thực hiện các hoạt động hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp. Tại đây, người dân có thể tiếp cận các thông tin, thủ tục hành chính một cách thuận tiện và nhanh chóng. Bài viết này sẽ cung cấp đến bạn đọc địa chỉ và số điện thoại trung tâm hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc, cùng với danh bạ số điện thoại các Sở ban ngành tại địa phương.

Địa chỉ, số điện thoại trung tâm hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc

2022 05 03 1

Trung tâm Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc có địa chỉ tại số 5 Nguyễn Trãi, Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Đây là vị trí thuận tiện, nằm ngay trung tâm thành phố Vĩnh Yên, gần các khu dân cư và cơ quan ban ngành khác. Bạn có thể dễ dàng đến đây thông qua các phương tiện giao thông công cộng hoặc xe cá nhân.

Ngoài ra, để liên hệ và được hỗ trợ trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, bạn có thể gọi điện thoại đến số 0211 3616 618. Đây là số điện thoại của trung tâm hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc, luôn sẵn sàng đáp ứng các cuộc gọi và giải đáp các thắc mắc của người dân và doanh nghiệp.

Danh bạ số điện thoại các Sở Ban Ngành tại Vĩnh Phúc

2022 05 03 2

Để hỗ trợ cho công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công tại địa phương, tỉnh Vĩnh Phúc đã thành lập các Sở ban ngành. Dưới đây là danh bạ số điện thoại của các Sở ban ngành tại Vĩnh Phúc, giúp bạn dễ dàng liên hệ khi cần thiết:

Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Vĩnh Phúc

 • Địa chỉ: Số 20 Trần Phú, Phường Đống Đa, TP. Vĩnh Yên.
 • Điện thoại: 0211. 3862. 544
 • Email: sogtvt@vinhphuc.gov.vn

Chức năng: Điều hành và tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật về giao thông vận tải tại địa phương. Quản lý, cấp phép, kiểm soát hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Sở Khoa Học Và Công Nghệ Tỉnh Vĩnh Phúc

 • Địa chỉ: Số 25 Trần Hưng Đạo, Phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên.
 • Điện thoại: 0211. 3. 862987
 • Email: sokhcn@vinhphuc.gov.vn

Chức năng: Điều hành và thực hiện các chính sách, kế hoạch, chương trình của Nhà nước về khoa học và công nghệ tại địa phương. Thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khoa học và công nghệ trong tỉnh Vĩnh Phúc.

Sở Công Thương Tỉnh Vĩnh Phúc

 • Địa chỉ: Số 15 Trần Phú, Phường Lãm Hà, TP. Vĩnh Yên.
 • Điện thoại: 0211 862 477
 • Email: socongthuong@vinhphuc.gov.vn

Chức năng: Thực hiện chức năng quản lý, điều hành các hoạt động về công thương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Cung cấp hỗ trợ và đưa ra các giải pháp nhằm phát triển ngành công thương trong địa phương.

Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Vĩnh Phúc

 • Địa chỉ: Số 13 Trần Phú, Phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên.
 • Điện thoại: 0211. 3862570
 • Email: sogdtdt@vinhphuc.gov.vn

Chức năng: Điều hành, quản lý và cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo tại địa phương. Chịu trách nhiệm về việc xây dựng và triển khai chính sách, kế hoạch, chương trình phát triển giáo dục ở Vĩnh Phúc.

Sở Lao Động – Thương Binh Và Xã Hội Tỉnh Vĩnh Phúc

 • Địa chỉ: Số 4, Đường Hai Bà Trưng, Phường Đống Đa, TP. Vĩnh Yên.
 • Điện thoại: 0211. 3862523
 • Email: solao@vinhphuc.gov.vn

Chức năng: Thực hiện chức năng quản lý và điều hành các hoạt động về lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho người lao động, thương binh, gia đình chính sách.

Sở Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Vĩnh Phúc

 • Địa chỉ: Số 4A Trần Hưng Đạo, Phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên.
 • Điện thoại: 0211. 3862516
 • Email: sonongnghiep@vinhphuc.gov.vn

Chức năng: Điều hành và thực hiện chính sách, kế hoạch, chương trình của Nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn tại địa phương. Hỗ trợ và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn ở tỉnh Vĩnh Phúc.

Sở Tài Chính Tỉnh Vĩnh Phúc

 • Địa chỉ: Số 2 Trần Hưng Đạo, Phường Lãm Hà, TP. Vĩnh Yên.
 • Điện thoại: 0211. 3862502
 • Email: sotaichinh@vinhphuc.gov.vn

Chức năng: Trung tâm điều hành, quyết toán và kiểm soát ngân sách của địa phương. Thực hiện chế độ tài chính và tài khoản trong cấp tỉnh. Cung cấp thông tin về tài chính cho các cơ quan, đơn vị và cá nhân có quyền lợi.

Sở Ngoại Vụ Tỉnh Vĩnh Phúc

 • Địa chỉ: Số 32 Trần Hưng Đạo, Phường Lãm Hà, TP. Vĩnh Yên.
 • Điện thoại: 0211 3843989
 • Email: songoaivu@vinhphuc.gov.vn

Chức năng: Điều hành và thực hiện các chính sách, kế hoạch, chương trình của Nhà nước về ngoại giao và hợp tác quốc tế tại địa phương. Tổ chức và triển khai các hoạt động hợp tác giữa tỉnh Vĩnh Phúc với các đối tác nước ngoài.

Sở Nội Vụ Vĩnh Phúc

 • Địa chỉ: Số 1 Trần Hưng Đạo, Phường Lãm Hà, TP. Vĩnh Yên.
 • Điện thoại: 0211. 3 862. 522
 • Email: sonoivu@vinhphuc.gov.vn

Chức năng: Điều hành và quản lý các hoạt động về nội vụ tại địa phương, bao gồm công tác đăng ký kết hôn, quản lý cư trú, quản lý đất đai, quản lý sổ đăng ký doanh nghiệp và dân cư.

Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Tỉnh Vĩnh Phúc

 • Địa chỉ: Số 22 Trần Phú, Phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên.
 • Điện thoại: 0211. 3862511
 • Email: sotnmt@vinhphuc.gov.vn

Chức năng: Chịu trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng và bảo vệ các nguồn tài nguyên và môi trường tự nhiên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Thực hiện chính sách, kế hoạch và quy hoạch về quản lý đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản và môi trường.

Sở Thông Tin Và Truyền Thông Tỉnh Vĩnh Phúc

 • Địa chỉ: Số 25 Trần Phú, Phường Lãm Hà, TP. Vĩnh Yên.
 • Điện thoại:0211. 3846. 464
 • Email: sothongtin@vinhphuc.gov.vn

Chức năng: Thực hiện chức năng quản lý, điều hành các hoạt động về thông tin và truyền thông tại địa phương. Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến thông tin về chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cộng đồng.

Sở Xây Dựng Tỉnh Vĩnh Phúc

 • Địa chỉ: Số 42 Trần Hưng Đạo, Phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên.
 • Điện thoại:0211. 3. 862587
 • Email: soxaydung@vinhphuc.gov.vn

Chức năng: Thực hiện quản lý, điều hành hoạt động xây dựng tại địa phương, bao gồm kiểm tra và giám sát việc thực hiện các chính sách và quy định về xây dựng. Cấp phép xây dựng và giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Sở Du Lịch Và Thể Thao Tỉnh Vĩnh Phúc

 • Địa chỉ: Số 3 Trần Hưng Đạo, Phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên.
 • Điện thoại:0211. 3. 862868
 • Email: sodulichthethao@vinhphuc.gov.vn

Chức năng: Quản lý và điều hành các hoạt động du lịch và thể thao tại địa phương. Xây dựng và triển khai các chương trình, dự án nhằm khuyến khích và phát triển ngành du lịch và thể thao trong tỉnh Vĩnh Phúc.

Xem thêm: Dịch vụ xin giấy chứng nhận VSATTP

GIA KHANG GROUP – Đồng Hành Cùng Doanh Nghiệp

 347 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. HCM

 144 – 146 – 148 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1 , TP. HCM
 0886 12 15 66 – 0915 18 90 66
 luatgiakhang@gmail.com
 Ketoangiakhang.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0886 12 15 66