Trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế – Địa chỉ, số điện thoại và thông tin liên hệ

Trung tâm Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế là tổ chức có vị trí quan trọng trong việc cung cấp các dịch vụ hành chính cho người dân và doanh nghiệp tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tâm này được thành lập nhằm mục đích tạo sự thuận tiện, nhanh chóng và hiệu quả trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, đồng thời cũng giúp tối ưu hóa hoạt động của các cơ quan hành chính công cấp huyện và xã trong tỉnh. Bài viết này sẽ giới thiệu về địa chỉ, số điện thoại, vị trí và chức năng của trung tâm hành chính công Thừa Thiên Huế cùng với danh sách các trung tâm hành chính công cấp huyện.

Địa chỉ, số điện thoại trung tâm hành chính công Thừa Thiên Huế

Trung Tâm Hành Chính Công Tỉnh Thừa Thiên Huế Địa chỉ, số điện thoại và thông tin liên hệ

Trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế có địa chỉ tại số 01 Lê Lai, Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là vị trí thuận tiện, gần trung tâm thành phố và dễ dàng di chuyển từ các khu vực khác trong tỉnh.

Ngoài ra, trung tâm hành chính công Thừa Thiên Huế cũng có số điện thoại liên lạc là 0234 3856 868. Đây là số điện thoại chính của trung tâm, được sử dụng để tiếp nhận thông tin và giải đáp các thắc mắc của người dân và doanh nghiệp liên quan đến các dịch vụ hành chính tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Vị trí và chức năng trung tâm hành chính công Thừa Thiên Huế

Trung Tâm Hành Chính Công Tỉnh Thừa Thiên Huế Địa chỉ, số điện thoại và thông tin liên hệ

Trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế có vị trí chiến lược và đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Trung tâm này có chức năng cung cấp các dịch vụ hành chính như cấp phát giấy phép, giải quyết thủ tục hành chính, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân và doanh nghiệp, đồng thời cũng là nơi cung cấp thông tin và tư vấn về các dịch vụ hành chính cho người dân.

Trung tâm hành chính công Thừa Thiên Huế cũng có vai trò trong việc giám sát, đôn đốc và đánh giá hoạt động của các cơ quan hành chính cấp huyện và xã trong tỉnh. Đây là một bước tiến mới để tối ưu hóa hoạt động của các cơ quan này và giúp người dân và doanh nghiệp nhận được các dịch vụ hành chính tốt nhất từ phía chính quyền địa phương.

Nhiệm vụ trung tâm hành chính công Thừa Thiên Huế

 • Cung cấp các dịch vụ hành chính cho người dân và doanh nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
 • Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến các dịch vụ hành chính của tỉnh.
 • Giám sát, đôn đốc và đánh giá hoạt động của các cơ quan hành chính cấp huyện và xã.
 • Tổ chức các chương trình đào tạo, tư vấn và hướng dẫn để nâng cao năng lực và trách nhiệm của các cán bộ, công chức trong việc cung cấp dịch vụ hành chính.
 • Tham mưu cho UBND tỉnh trong việc xây dựng và triển khai các chính sách, quy định liên quan đến việc cung cấp dịch vụ hành chính tại tỉnh.

Video

Trung Tâm Hành Chính Công Tỉnh Thừa Thiên Huế Địa chỉ, số điện thoại và thông tin liên hệ

Danh sách trung tâm hành chính công cấp huyện

Trung Tâm Hành Chính Công Tỉnh Thừa Thiên Huế Địa chỉ, số điện thoại và thông tin liên hệ

Ngoài trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh còn có 8 trung tâm hành chính công cấp huyện. Đây là các trung tâm có chức năng tương tự như trung tâm tỉnh, nhưng hoạt động trên địa bàn cụ thể của từng huyện. Các trung tâm này gồm:

1. Trung tâm Hành chính công huyện Phong Điền

Địa chỉ: Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Số điện thoại: 0234 3892 582 – 0234 3892 772

Nhiệm vụ và chức năng

 • Cung cấp các dịch vụ hành chính cho người dân và doanh nghiệp tại huyện Phong Điền.
 • Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến các dịch vụ hành chính của huyện.
 • Tham mưu cho UBND huyện trong việc xây dựng và triển khai các chính sách, quy định liên quan đến việc cung cấp dịch vụ hành chính tại huyện.

2. Trung tâm Hành chính công huyện Quảng Điền

Địa chỉ: Thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Số điện thoại: 0234 3671 056 – 0234 3671 070

Nhiệm vụ và chức năng

 • Cung cấp các dịch vụ hành chính cho người dân và doanh nghiệp tại huyện Quảng Điền.
 • Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến các dịch vụ hành chính của huyện.
 • Tham mưu cho UBND huyện trong việc xây dựng và triển khai các chính sách, quy định liên quan đến việc cung cấp dịch vụ hành chính tại huyện.

3. Trung tâm Hành chính công huyện Phú Vang

Địa chỉ: Thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Số điện thoại: 0234 3676 562 – 0234 3676 563

Nhiệm vụ và chức năng

 • Cung cấp các dịch vụ hành chính cho người dân và doanh nghiệp tại huyện Phú Vang.
 • Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến các dịch vụ hành chính của huyện.
 • Tham mưu cho UBND huyện trong việc xây dựng và triển khai các chính sách, quy định liên quan đến việc cung cấp dịch vụ hành chính tại huyện.

4. Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông

Địa chỉ: Thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. Số điện thoại: 0234 3675 599 – 0234 3675 588

Nhiệm vụ và chức năng

 • Cung cấp các dịch vụ hành chính cho người dân và doanh nghiệp tại huyện Nam Đông.
 • Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến các dịch vụ hành chính của huyện.
 • Tham mưu cho UBND huyện trong việc xây dựng và triển khai các chính sách, quy định liên quan đến việc cung cấp dịch vụ hành chính tại huyện.

5. Trung tâm Hành chính công huyện A Lưới

Địa chỉ: Thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Số điện thoại: 0234 3675 560 – 0234 3672 767

Nhiệm vụ và chức năng

 • Cung cấp các dịch vụ hành chính cho người dân và doanh nghiệp tại huyện A Lưới.
 • Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến các dịch vụ hành chính của huyện.
 • Tham mưu cho UBND huyện trong việc xây dựng và triển khai các chính sách, quy định liên quan đến việc cung cấp dịch vụ hành chính tại huyện.

6. Trung tâm Hành chính công huyện Hương Trà

Địa chỉ: Thị trấn Sịa, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Số điện thoại: 0234 3671 056 – 0234 3671 070

Nhiệm vụ và chức năng

 • Cung cấp các dịch vụ hành chính cho người dân và doanh nghiệp tại huyện Hương Trà.
 • Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến các dịch vụ hành chính của huyện.
 • Tham mưu cho UBND huyện trong việc xây dựng và triển khai các chính sách, quy định liên quan đến việc cung cấp dịch vụ hành chính tại huyện.

7. Trung tâm Hành chính công huyện Phú Lộc

Địa chỉ: Thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Số điện thoại: 0234 3675 559 – 0234 3675 561

Nhiệm vụ và chức năng

 • Cung cấp các dịch vụ hành chính cho người dân và doanh nghiệp tại huyện Phú Lộc.
 • Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến các dịch vụ hành chính của huyện.
 • Tham mưu cho UBND huyện trong việc xây dựng và triển khai các chính sách, quy định liên quan đến việc cung cấp dịch vụ hành chính tại huyện.

8. Trung tâm Hành chính công huyện Huế

Địa chỉ: Thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Số điện thoại: 0234 3675 559 – 0234 3675 561

Nhiệm vụ và chức năng

 • Cung cấp các dịch vụ hành chính cho người dân và doanh nghiệp tại huyện Huế.
 • Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến các dịch vụ hành chính của huyện.
 • Tham mưu cho UBND huyện trong việc xây dựng và triển khai các chính sách, quy định liên quan đến việc cung cấp dịch vụ hành chính tại huyện.

Ngoài ra, trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế còn có chức năng là điểm tiếp nhận và giải quyết các vấn đề pháp lý, thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đây là nơi cung cấp các thông tin, hướng dẫn và hỗ trợ về các dịch vụ công cộng, giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ hành chính một cách thuận tiện và nhanh chóng.

Trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế và các trung tâm cấp huyện đóng vai trò rất quan trọng trong việc cải thiện chất lượng và hiệu quả của hoạt động hành chính công tại địa phương. Chúng không chỉ đơn thuần là nơi cung cấp các dịch vụ hành chính mà còn là đơn vị chịu trách nhiệm trong việc thực hiện các chính sách, quy định của Nhà nước về hành chính công. Vì vậy, việc xây dựng và phát triển các trung tâm này là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống hành chính công ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

Kết luận:

Trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế và các trung tâm cấp huyện đóng vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp các dịch vụ hành chính cho người dân và doanh nghiệp tại địa phương. Với sự hiện diện của các trung tâm này, việc tiếp cận và thực hiện các thủ tục hành chính trở nên thuận tiện và nhanh chóng hơn, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động hành chính công. Điều quan trọng cần được chú ý là cần phải đầu tư và phát triển các trung tâm hành chính công để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân và doanh nghiệp, đồng thời cần nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động của các trung tâm này.

Xem thêm: Dịch vụ xin giấy chứng nhận VSATTP

GIA KHANG GROUP – Đồng Hành Cùng Doanh Nghiệp

 347 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. HCM

 144 – 146 – 148 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1 , TP. HCM
 0886 12 15 66 – 0915 18 90 66
 luatgiakhang@gmail.com
 Ketoangiakhang.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0886 12 15 66