Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Bình: Địa chỉ, số điện thoại

Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Bình là một trong những cơ quan trọng của tỉnh, có vai trò quản lý và thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến chính sách công. Với đầy đủ chức năng và cơ cấu tổ chức chuyên nghiệp, Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Bình đã đóng góp tiêu biểu vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong những năm qua. Bài viết này sẽ giới thiệu về địa chỉ, số điện thoại và email của Trung tâm hành chính công Quảng Bình, cùng với các thông tin về vị trí, chức năng, cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của Trung tâm.

Địa chỉ, số điện thoại và email của Trung tâm hành chính công tinhr Quảng Bình

IMG 20230605 084018

Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Bình có địa chỉ tại số 09 Quang Trung, Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình, với số điện thoại là 0232 3812 812. Đây là địa chỉ và số điện thoại chính thức của Trung tâm, nơi mà người dân có thể liên hệ để được giải đáp các thắc mắc về các dịch vụ công cũng như yêu cầu hỗ trợ trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính.

Ngoài ra, Trung tâm còn có email để người dân có thể gửi thông tin và phản ánh về các vấn đề liên quan đến chính sách công. Email của Trung tâm là tthcc@quangbinh.gov.vn. Đây là kênh liên lạc trực tuyến tiện lợi, giúp người dân có thể gửi thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Sở Ban Ngành tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Bình

20211222 085638

Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Bình không chỉ là nơi thực hiện các nhiệm vụ chính sách công của tỉnh mà còn là nơi đóng góp vào sự phát triển của các Sở Ban Ngành trong tỉnh. Hiện nay, Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Bình có 3 Sở Ban Ngành đặt văn phòng tại đây: Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Ban quản lý khu kinh tế.

Sở Công thương

Sở Công thương Quảng Bình là một trong những cơ quan trọng của tỉnh, có nhiều chức năng quan trọng như quản lý và điều hành các hoạt động liên quan đến công thương trong tỉnh. Đặc biệt, tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Bình, Sở Công thương có văn phòng tại quầy số 14, Phòng Giao dịch số 3. Người dân có thể liên hệ với Sở Công thương thông qua số máy lẻ 214 hoặc qua điện thoại 0232 3812 812. Ngoài ra, để giải đáp các thắc mắc về lĩnh vực công thương, Sở cũng có email để người dân có thể gửi thông tin và phản ánh: sct@quangbinh.gov.vn.

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ là một trong những Sở Ban Ngành có vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phát triển khoa học – công nghệ trong tỉnh Quảng Bình. Tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Bình, Sở này có văn phòng tại phòng số 02. Để liên hệ và được hỗ trợ trong các thủ tục liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ, người dân có thể liên hệ qua số điện thoại 0232 3812 812. Ngoài ra, Sở còn có 2 email để tiếp nhận các thông tin và phản ánh của người dân: skhcn@quangbinh.gov.vn và ptckthcn@quangbinh.gov.vn.

Nhiều lĩnh vực hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ đã được chia rõ ràng và có đội ngũ nhân viên chuyên môn, có kinh nghiệm để giải đáp các thắc mắc của người dân. Một số trong số đó là:

 • Đề tài và dự án khoa học và công nghệ: 0912719035 – Giảng Thị Hà (gianghth. skhcn@quangbinh.gov.vn) và 0913258958 – Phạm Thị Hoa (hoapt. skhcn@quangbinh.gov.vn)
 • An toàn bức xạ hạt nhân: 0913258958 – Phạm Thị Hoa (hoapt. skhcn@quangbinh.gov.vn)
 • Sở hữu trí tuệ: 0913258958 – Phạm Thị Hoa (hoapt. skhcn@quangbinh.gov.vn)
 • Giải quyết khiếu nại: 0913258958 – Phạm Thị Hoa (hoapt. skhcn@quangbinh.gov.vn)
 • Giải quyết tố cáo: 0912549789 – Huỳnh Trường Hiền (hienpt. skhcn@quangbinh.gov.vn)
 • Xử lý đơn thư: 0912549789 – Huỳnh Trường Hiền (hienpt. skhcn@quangbinh.gov.vn)
 • Tiếp công dân: 0912549789 – Huỳnh Trường Hiền (hienpt. skhcn@quangbinh.gov.vn)
 • Bồi thường nhà nước: 0912549789 – Huỳnh Trường Hiền (hienpt. skhcn@quangbinh.gov.vn)
 • Tiêu chuẩn đo lường chất lượng: 0963217077 – Trần Thị Long (longtt. skhcn@quangbinh.gov.vn)

Vị trí và chức năng của Trung tâm hành chính công Quảng Bình

Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Bình là đơn vị quản lý và điều hành các hoạt động liên quan đến chính sách công trong tỉnh. Với vị trí quan trọng như vậy, Trung tâm có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc định hướng và thực hiện các chính sách công của tỉnh. Trung tâm cũng chịu trách nhiệm trong việc xây dựng và phát triển các dịch vụ công điện tử, đảm bảo sự tiện lợi và thuận tiện cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm hành chính công Quảng Bình

Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Bình có cơ cấu tổ chức gồm 6 phòng chức năng, mỗi phòng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hoạt động của Trung tâm diễn ra thuận lợi và hiệu quả. Các phòng này bao gồm:

 • Phòng Quản lý chất lượng: Đảm bảo việc triển khai các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng, kiểm tra và đánh giá công tác chính sách công trong tỉnh.
 • Phòng Hành chính: Đảm bảo hoạt động hành chính, lưu trữ và đối chiếu các văn bản chính sách công trong tỉnh.
 • Phòng Tuyên truyền và Giáo dục: Chịu trách nhiệm trong việc tuyên truyền và giáo dục về các chính sách công đến cộng đồng.
 • Phòng Hỗ trợ cấp dưới: Hỗ trợ và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị cấp dưới trong việc triển khai và thực hiện các chính sách công.
 • Phòng Thống kê và Kế hoạch: Đảm bảo việc thu thập số liệu, phân tích và xây dựng kế hoạch triển khai các chính sách công.
 • Phòng Tài chính: Quản lý và điều hành nguồn tài chính để đảm bảo hoạt động của Trung tâm được thực hiện đầy đủ và hiệu quả.

Nhiệm vụ của Trung tâm hành chính công Quảng Bình

Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Bình có nhiệm vụ quan trọng là đảm bảo việc triển khai các chính sách công trong tỉnh diễn ra một cách trơn tru và hiệu quả. Với vai trò quản lý và điều hành các hoạt động liên quan đến chính sách công, Trung tâm chịu trách nhiệm trong việc đào tạo, huấn luyện và kiểm tra năng lực cho đội ngũ cán bộ công chức của tỉnh.

Ngoài ra, Trung tâm cũng có nhiệm vụ quan trọng trong việc tuyên truyền và giáo dục cho cộng đồng về các chính sách công, đảm bảo sự hiểu biết và thực hiện đúng đắn của người dân. Đồng thời, Trung tâm còn phải hỗ trợ các cơ quan, đơn vị cấp dưới trong việc triển khai và thực hiện các chính sách công.

Danh sách trung tâm hành chính công cấp huyện

Ngoài Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Bình, 7 huyện trong tỉnh cũng đã thành lập Trung tâm hành chính công cấp huyện. Các trung tâm này có vai trò tương tự như trung tâm cấp tỉnh, đảm bảo việc triển khai các chính sách công tại cấp địa phoventại địa phương. Danh sách các trung tâm hành chính công cấp huyện gồm:

 • Trung tâm hành chính công huyện Bố Trạch
 • Trung tâm hành chính công huyện Quảng Ninh
 • Trung tâm hành chính công huyện Lệ Thủy
 • Trung tâm hành chính công huyện Quảng Trạch
 • Trung tâm hành chính công huyện Minh Hóa
 • Trung tâm hành chính công huyện Tuyên Hóa
 • Trung tâm hành chính công huyện Đồng Hới

Kết luận

Trung tâm hành chính công Quảng Bình và các trung tâm cấp huyện là những đơn vị quan trọng trong việc triển khai các chính sách công trong tỉnh. Với vai trò quản lý và điều hành các hoạt động liên quan đến chính sách công, các trung tâm này đóng góp quan trọng trong việc xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, đảm bảo sự tiện lợi và thuận tiện cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Xem thêm: Dịch vụ xin giấy chứng nhận VSATTP

GIA KHANG GROUP – Đồng Hành Cùng Doanh Nghiệp

 347 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. HCM

 144 – 146 – 148 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1 , TP. HCM
 0886 12 15 66 – 0915 18 90 66
 luatgiakhang@gmail.com
 Ketoangiakhang.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0886 12 15 66