Trung tâm hành chính công tỉnh Hưng Yên: Địa chỉ, số điện thoại

Trung Tâm Hành Chính Công (TTHCC) được xem là cột mốc quan trọng trong việc phục vụ nhu cầu hành chính của người dân và doanh nghiệp tại mỗi tỉnh, thành phố. Và tỉnh Hưng Yên cũng không ngoại lệ khi thành lập Trung tâm Hành chính Công tỉnh Hưng Yên vào năm 2006, với nhiều cải tiến và đổi mới để nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về địa chỉ, số điện thoại, email…, danh bạ số điện thoại các Sở Ban Ngành tại Hưng Yên và những thông tin liên quan đến Trung tâm Hành chính Công tỉnh Hưng Yên.

Địa chỉ, số điện thoại… trung tâm hành chính công Hưng Yên

Địa chỉ, số điện thoại... trung tâm hành chính công Hưng Yên

Địa chỉ

Trung tâm Hành chính Công tỉnh Hưng Yên có địa chỉ tại số 2 – Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên. Đây là vị trí đắc địa, gần trung tâm thành phố và thuận tiện cho việc đi lại của cư dân và doanh nghiệp.

Số điện thoại

Để liên hệ và được giải đáp các thắc mắc, người dân và doanh nghiệp có thể gọi đến số điện thoại của Trung tâm Hành chính Công tỉnh Hưng Yên: 0221. 3829883. Đây là số điện thoại chính thức và được công bố trên website của TTHCC Hưng Yên.

Email

Ngoài việc gọi điện thoại, người dân và doanh nghiệp cũng có thể liên hệ với Trung tâm Hành chính Công tỉnh Hưng Yên qua email chính thức: tthcc@hungyen.gov.vn. Đây là một kênh thông tin hiệu quả để gửi yêu cầu và nhận thông tin phản hồi từ trung tâm.

Danh bạ số điện thoại các Sở Ban Ngành tại Hưng Yên

Địa chỉ, số điện thoại... trung tâm hành chính công Hưng Yên

Ngoài việc cung cấp thông tin, giải đáp các thắc mắc của người dân và doanh nghiệp, Trung tâm Hành chính Công tỉnh Hưng Yên còn có nhiệm vụ quản lý và điều hành hoạt động của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh Hưng Yên. Dưới đây là danh bạ số điện thoại của các sở, ban, ngành tại Hưng Yên:

Sở Ngoại Vụ Tỉnh Hưng Yên (Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên)

Địa chỉ: Số 2 – Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên Điện thoại: (0221) 3867 089

Sở Công Thương Tỉnh Hưng Yên

Địa chỉ: Số 2 – Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên Điện thoại: 0221. 3. 862. 779-3. 551. 433

Sở Giáo Dục & Đào Tạo Hưng Yên

Địa chỉ: Số 2 – Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên Điện thoại: 02213. 863. 797

Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Hưng Yên

Địa chỉ: Số 2 – Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên Điện thoại: 02213. 863 413

Sở Khoa Học Và Công Nghệ Tỉnh Hưng Yên

Địa chỉ: Số 2 – Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên Điện thoại: 02213. 863. 542

Sở Lao Động – Thương Binh Và Xã Hội Tỉnh Hưng Yên

Địa chỉ: Số 2 – Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên Điện thoại: 02213. 863. 531

Sở Nội Vụ Tỉnh Hưng Yên

Địa chỉ: Số 2 – Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên Điện thoại: 02213. 500. 455

Sở Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Hưng Yên

Địa chỉ: Số 2 – Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên Điện thoại: 02213. 863596

Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên

Địa chỉ: Số 2 – Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên Điện thoại: 0221. 3863 445

Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Tỉnh Hưng Yên

Địa chỉ: Số 2 – Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên Điện thoại: 02213. 863 624

Sở Tư Pháp Tỉnh Hưng Yên

Địa chỉ: Số 2 – Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên Điện thoại: 02213. 551. 29

Sở Thông Tin Và Truyền Thông Tỉnh Hưng Yên

Địa chỉ: Số 2 – Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên Điện thoại: 0221. 3867089

Sở Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Hưng Yên

Địa chỉ: Số 2 – Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên Điện thoại: 0221. 3865. 288

Sở Xây Dựng Tỉnh Hưng Yên

Địa chỉ: Số 685 Nguyễn Văn Linh – Thành phố Hưng Yên Điện thoại: 02213. 863 589

Sở Y Tế Tỉnh Hưng Yên

Địa chỉ: Số 2 – Đường Chùa Chuông, Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên Điện thoại: 02213 863 658; 0966

Vị trí và chức năng trung tâm hành chính công Hưng Yên

Trung tâm Hành chính Công tỉnh Hưng Yên có vị trí đắc địa trong việc phục vụ cư dân và doanh nghiệp. Nằm trong khu vực trung tâm thành phố, trung tâm tập trung các sở, ban, ngành của tỉnh, thuận tiện cho việc đi lại và giải quyết các thủ tục hành chính.

Về chức năng, Trung tâm Hành chính Công tỉnh Hưng Yên có nhiệm vụ chính là cung cấp dịch vụ hành chính công cho người dân và doanh nghiệp, đảm bảo quyền lợi và nhu cầu của người dân và doanh nghiệp được thực hiện đầy đủ và hiệu quả. Đồng thời, trung tâm cũng phối hợp với các sở, ban, ngành khác trong tỉnh để thực hiện các chính sách, quy định của nhà nước về hành chính, kinh doanh và dân cư.

Cơ cấu tổ chức trung tâm hành chính công Hưng Yên

Trung tâm Hành chính Công tỉnh Hưng Yên được tổ chức theo mô hình một cửa, với các bộ phận chức năng được phân chia rõ ràng và liên kết chặt chẽ để đảm bảo hoạt động hiệu quả. Dưới đây là cơ cấu tổ chức của Trung tâm Hành chính Công tỉnh Hưng Yên:

Phòng Tổ chức – Cán bộ

 • Chức năng: Chịu trách nhiệm về công tác tổ chức cán bộ, quản lý và sử dụng nguồn nhân lực của trung tâm.
 • Điện thoại: 0221. 3829883

Phòng Thanh tra, kiểm soát

 • Chức năng: Thực hiện công tác thanh tra, kiểm soát việc giải quyết công việc và tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo của người dân và doanh nghiệp.
 • Điện thoại: 0221. 3829883

Phòng Văn thư – Tài liệu

 • Chức năng: Quản lý và bảo quản tài liệu, văn thư của trung tâm.
 • Điện thoại: 0221. 3829883

Phòng Hành chính – Tổng hợp

 • Chức năng: Thực hiện các công việc liên quan đến hồ sơ, giấy tờ, biểu mẫu hành chính và tổng hợp các thông tin liên quan đến hoạt động của trung tâm.
 • Điện thoại: 0221. 3829883

Phòng Kế hoạch – Tài chính

 • Chức năng: Lập kế hoạch tài chính, quản lý và sử dụng ngân sách theo đúng quy định của pháp luật.
 • Điện thoại: 0221. 3829883

Phòng Tiếp công dân

 • Chức năng: Tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp.
 • Điện thoại: 0221. 3929883

Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

 • Chức năng: Cung cấp các thông tin liên quan đến hành chính, kinh tế và môi trường đối với doanh nghiệp.
 • Điện thoại: 0221. 3829883

Phòng Thông tin – Truyền thông

 • Chức năng: Quản lý và tổ chức thông tin, truyền thông về hoạt động của trung tâm.
 • Điện thoại: 0221. 3829883

Nhiệm vụ trung tâm hành chính công Hưng Yên

Trung tâm Hành chính Công tỉnh Hưng Yên có nhiệm vụ chủ yếu là cung cấp dịch vụ hành chính công cho người dân và doanh nghiệp. Để đảm bảo hoạt động hiệu quả và đúng mục đích, trung tâm có những nhiệm vụ cụ thể sau:

 1. Tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, xây dựng, lao động, tài chính, văn hóa, y tế, giáo dục…
 2. Cung cấp thông tin chính thức về các chính sách, quy định của nhà nước đối với người dân và doanh nghiệp.
 3. Tiếp nhận, xử lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân và doanh nghiệp liên quan đến hoạt động của trung tâm và các cơ quan hành chính khác trong tỉnh.
 4. Tổ chức và hướng dẫn việc thực hiện các chính sách, quy định của nhà nước về hành chính, kinh tế và xã hội đối với người dân và doanh nghiệp.
 5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của trung tâm để nâng cao chất lượng và hiệu quả của dịch vụ hành chính công.
 6. Thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật đối với người dân và doanh nghiệp về các chính sách, quy định của nhà nước về hành chính, kinh doanh và dân cư.
 7. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành trong tỉnh để thực hiện các chính sách và quy định của nhà nước về hành chính, kinh tế và dân cư.

Danh sách trung tâm hành chính công cấp huyện

 1. Trung tâm Hành chính Công huyện Văn Giang Địa chỉ: Số 2 – Đường Nguyễn Đình Chiểu, Thị trấn Vĩnh Khúc, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên Điện thoại: 02213. 863. 541
 2. Trung tâm Hành chính Công huyện Mỹ Hào Địa chỉ: Số 1 – Đường Lê Lợi, Phường Mỹ Hào, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên Điện thoại: 02213. 863 531
 3. Trung tâm Hành chính Công huyện Ân Thi Địa chỉ: Số 1 – Đường Trần Quốc Toản, Thị trấn Đình Tổ, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên Điện thoại: 02213. 863. 532
 4. Trung tâm Hành chính Công huyện Khoái Châu Địa chỉ: Số 2 – Đường Hùng Vương, Thị trấn Xuân Khánh, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên Điện thoại: 02213. 863. 533
 5. Trung tâm Hành chính Công huyện Tiên Lữ Địa chỉ: Số 1 – Đường Trần Phú, Thị trấn Tiên Lữ, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên Điện thoại: 02213. 863. 534
 6. Trung tâm Hành chính Công huyện Phù Cừ Địa chỉ: Số 3 – Đường Phan Bội Châu, Thị trấn Phù Cừ, Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên Điện thoại: 02213. 863. 535
 7. Trung tâm Hành chính Công huyện Văn Lâm Địa chỉ: Số 1 – Đường Ngô Quyền, Thị trấn Văn Lâm, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên Điện thoại: 02213. 863. 536
 8. Trung tâm Hành chính Công huyện Yên Mỹ Địa chỉ: Số 1 – Đường Vũ Kỳ, Thị trấn Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên Điện thoại: 02213. 863. 537
 9. Trung tâm Hành chính Công huyện Kim Động Địa chỉ: Số 2 – Đường Nguyễn Du, Thị trấn Bần Yên Nhân, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên Điện thoại: 02213. 863. 538
 10. Trung tâm Hành chính Công huyện Tân Hưng Địa chỉ: Số 1 – Đường 3/2, Thị trấn Liên Bạt, Huyện Tân Hưng, Tỉnh Hưng Yên Điện thoại: 02213. 863. 539

Kết luận

Trung tâm Hành chính Công tỉnh Hưng Yên là địa chỉ tin cậy để người dân và doanh nghiệp đến giải quyết các thủ tục hành chính. Với cơ cấu tổ chức chặt chẽ và nhiệm vụ rõ ràng, trung tâm đã và đang hoạt động hiệu quả trong việc cung cấp dịch vụ hành chính công cho cộng đồng. Ngoài ra, các trung tâm hành chính công cấp huyện cũng có vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trong khu vực địa phương.

Xem thêm: Dịch vụ xin giấy chứng nhận VSATTP

GIA KHANG GROUP – Đồng Hành Cùng Doanh Nghiệp

 347 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. HCM

 144 – 146 – 148 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1 , TP. HCM
 0886 12 15 66 – 0915 18 90 66
 luatgiakhang@gmail.com
 Ketoangiakhang.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0886 12 15 66