Trung tâm hành chính công tỉnh An Giang: Địa chỉ, số điện thoại, danh bạ các Sở Ban Ngành

Trung tâm hành chính công tỉnh An Giang là một trong những đơn vị quan trọng của tỉnh An Giang, có vai trò đóng góp quan trọng trong việc cải thiện thủ tục hành chính và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về địa chỉ, số điện thoại, email và danh bạ các Sở Ban Ngành tại trung tâm hành chính công tỉnh An Giang.

Địa chỉ, số điện thoại, email… trung tâm hành chính công tỉnh An Giang

2023 04 22

Trung tâm hành chính công tỉnh An Giang có địa chỉ tại 05 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Đây là vị trí thuận tiện, giao thông kết nối tốt với các khu vực khác trong tỉnh.

Để liên hệ với trung tâm hành chính công An Giang, bạn có thể sử dụng số điện thoại 0296 3832 834 hoặc gửi email đến địa chỉ info@an-giang.gov.vn. Đây là thông tin liên lạc chính thức của trung tâm hành chính công An Giang, giúp bạn có thể dễ dàng liên hệ và nhận được hỗ trợ khi cần thiết.

Danh bạ số điện thoại các Sở Ban Ngành tại An Giang

2023 09 28

Trung tâm hành chính công tỉnh An Giang không chỉ là nơi cung cấp thông tin và hỗ trợ về thủ tục hành chính mà còn là địa chỉ để liên hệ với các Sở Ban Ngành trong tỉnh. Dưới đây là danh bạ số điện thoại của các Sở Ban Ngành tại An Giang:

Sở Công Thương Tỉnh An Giang

 • Địa chỉ: 05 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
 • Điện thoại: 076 3 952 638
 • Email: sct@angiang.gov.vn

Sở Công Thương tỉnh An Giang có nhiệm vụ quản lý, điều hành các hoạt động liên quan đến kinh tế, thương mại và công nghiệp trong tỉnh. Đây là đơn vị quan trọng trong việc thu hút đầu tư và phát triển kinh tế của tỉnh An Giang.

Sở Giáo Dục & Đào Tạo An Giang

 • Địa chỉ: 05 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
 • Điện thoại: 02963852578
 • Email: sgd@angiang.gov.vn

Sở Giáo Dục & Đào Tạo An Giang có trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động giáo dục và đào tạo trong tỉnh. Đây là đơn vị quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của tỉnh An Giang.

Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh An Giang

 • Địa chỉ: 05 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
 • Điện thoại: 02963. 832. 479
 • Email: sgth@angiang.gov.vn

Sở Giao Thông Vận Tải tỉnh An Giang có nhiệm vụ quản lý và điều hành các hoạt động liên quan đến giao thông và vận tải trong tỉnh. Đây là đơn vị quan trọng trong việc đảm bảo an toàn và thuận lợi cho việc di chuyển của người dân và hàng hóa trong tỉnh.

Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

 • Địa chỉ: 05 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
 • Điện thoại: (0296) 3852212
 • Email: skhcn@angiang.gov.vn

Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang có trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động liên quan đến khoa học và công nghệ trong tỉnh. Đây là đơn vị quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh An Giang.

Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội Tỉnh An Giang

 • Địa chỉ: 05 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
 • Điện thoại: +84-02963 852 851
 • Email: slbtxh@angiang.gov.vn

Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội tỉnh An Giang có nhiệm vụ quản lý và điều hành các hoạt động liên quan đến lao động, thương binh và xã hội trong tỉnh. Đây là đơn vị quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi và cải thiện cuộc sống của người lao động và các đối tượng khó khăn trong xã hội.

Sở Nội Vụ tỉnh An Giang

 • Địa chỉ: 05 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
 • Điện thoại: 0296 3. 852881
 • Email: snv@angiang.gov.vn

Sở Nội Vụ tỉnh An Giang có trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động liên quan đến nội vụ trong tỉnh. Đây là đơn vị quan trọng trong việc đảm bảo an ninh, trật tự và công tác quản lý nhà nước trong địa bàn tỉnh An Giang.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang

 • Địa chỉ: 05 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
 • Điện thoại: (0296) 3852 164
 • Email: snnptnt@angiang.gov.vn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang có nhiệm vụ quản lý và điều hành các hoạt động liên quan đến nông nghiệp và phát triển nông thôn trong tỉnh. Đây là đơn vị quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn trong tỉnh An Giang.

Sở Ngoại Vụ tỉnh An Giang

 • Địa chỉ: 05 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
 • Điện thoại: +84-296-940103
 • Email: snv@angiang.gov.vn

Sở Ngoại Vụ tỉnh An Giang có trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động liên quan đến ngoại vụ và hợp tác quốc tế trong tỉnh. Đây là đơn vị quan trọng trong việc mở rộng mối quan hệ đối ngoại và thu hút đầu tư cho tỉnh An Giang.

Sở Tài Chính Tỉnh An Giang

 • Địa chỉ: 05 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
 • Điện thoại: 0296 3852 099
 • Email: stc@angiang.gov.vn

Sở Tài Chính tỉnh An Giang có nhiệm vụ quản lý và điều hành các hoạt động liên quan đến tài chính và ngân sách trong tỉnh. Đây là đơn vị quan trọng trong việc đảm bảo nguồn lực tài chính và quản lý hiệu quả các khoản chi tiêu của tỉnh An Giang.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang

 • Địa chỉ: 05 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
 • Điện thoại: 02963. 853709 – 02963. 854940
 • Email: stnmt@angiang.gov.vn

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang có nhiệm vụ quản lý và điều hành các hoạt động liên quan đến tài nguyên và môi trường trong tỉnh. Đây là đơn vị quan trọng trong việc bảo vệ và sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường sống cho cộng đồng.

Sở Tư Pháp Tỉnh An Giang

 • Địa chỉ: 05 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
 • Điện thoại: 0296. 3852313
 • Email: stp@angiang.gov.vn

Sở Tư Pháp tỉnh An Giang có nhiệm vụ quản lý và điều hành các hoạt động liên quan đến tư pháp và pháp luật trong tỉnh. Đây là đơn vị quan trọng trong việc đảm bảo an ninh, trật tự và công tác pháp luật trong địa bàn tỉnh An Giang.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang

 • Địa chỉ: 05 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
 • Điện thoại: (0296) 3. 956. 898
 • Email: sttt@angiang.gov.vn

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang có nhiệm vụ quản lý và điều hành các hoạt động liên quan đến thông tin và truyền thông trong tỉnh. Đây là đơn vị quan trọng trong việc cung cấp thông tin chính thức và đảm bảo quyền lợi của người dân trong việc tiếp cận thông tin.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang

 • Địa chỉ: 05 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
 • Điện thoại: 0296. 3852 858
 • Email: svhttdl@angiang.gov.vn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang có nhiệm vụ quản lý và điều hành các hoạt động liên quan đến văn hóa, thể thao và du lịch trong tỉnh. Đây là đơn vị quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh An Giang.

Xem thêm: Dịch vụ xin giấy chứng nhận VSATTP

GIA KHANG GROUP – Đồng Hành Cùng Doanh Nghiệp

 347 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. HCM

 144 – 146 – 148 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1 , TP. HCM
 0886 12 15 66 – 0915 18 90 66
 luatgiakhang@gmail.com
 Ketoangiakhang.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0886 12 15 66