Thủ tục đăng ký giao dịch ngoại hối

Đăng ký giao dịch ngoại hối là thủ tục quan trọng trong hoạt động đầu tư ra nước ngoài của các nhà đầu tư. Đây là bước đầu tiên và cơ bản để có thể thực hiện các hoạt động đầu tư tại nước ngoài. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về thủ tục đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Thời điểm thực hiện đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài

Thủ tục đăng ký giao dịch ngoại hối - Công ty Luật Việt An

Theo quy định tại Thông tư 12/2016/TT-NHNN, sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 31/2018/TT-NHNN và Thông tư 24/2022/TT-NHNN, từ ngày 13/8/2016, hoạt động đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài sẽ được thực hiện theo quy định tại các thông tư này.

Đối tượng áp dụng

Theo quy định của Thông tư 12/2016/TT-NHNN, sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 31/2018/TT-NHNN và Thông tư 24/2022/TT-NHNN, đối tượng áp dụng thủ tục đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài là nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức) có liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài từ Việt Nam. Điều này có nghĩa là cả cá nhân và tổ chức đều phải tuân thủ các quy định về đăng ký giao dịch ngoại hối khi thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

Nguyên tắc mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư

Theo quy định tại Thông tư 12/2016/TT-NHNN, sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 31/2018/TT-NHNN và Thông tư 24/2022/TT-NHNN, nhà đầu tư cần mở tài khoản vốn đầu tư tại tổ chức tín dụng được phép để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài. Tài khoản này sẽ được sử dụng để thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài, bao gồm cả chuyển vốn đầu tư bằng tiền.

Đối với nhà đầu tư là cá nhân, tài khoản vốn đầu tư có thể là tài khoản thanh toán, tài khoản tiết kiệm hoặc tài khoản khác tại tổ chức tín dụng được phép. Còn đối với nhà đầu tư là tổ chức, tài khoản vốn đầu tư chỉ có thể là tài khoản thanh toán tại tổ chức tín dụng được phép.

Hồ sơ đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài

Theo quy định tại Thông tư 12/2016/TT-NHNN, sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 31/2018/TT-NHNN và Thông tư 24/2022/TT-NHNN, hồ sơ đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài gồm có:

 1. Đơn đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài (theo mẫu do Ngân hàng Nhà nước ban hành).
 2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư còn hiệu lực theo quy định của pháp luật.
 3. Bản sao Giấy phép đầu tư của cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư (nếu có).
 4. Bản sao văn bản chấp thuận hoặc cấp phép hoạt động đầu tư của cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư (nếu có).
 5. Bản sao tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư phù hợp quy định pháp luật của nước tiếp nhận đầu tư (nếu có).
 6. Bản sao hợp đồng hoặc thỏa thuận đầu tư (nếu có).
 7. Bản sao giấy tờ xác nhận về nguồn gốc và số lượng vốn đầu tư của nhà đầu tư.
 8. Bản sao hợp đồng mở tài khoản vốn đầu tư tại tổ chức tín dụng được phép.
 9. Bản sao giấy tờ xác nhận về việc thực hiện các nghĩa vụ thuế, phí và các khoản phải nộp khác theo quy định của pháp luật của nhà đầu tư.
 10. Bản sao giấy tờ xác nhận về việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính, bảo hiểm và các khoản phải nộp khác theo quy định của pháp luật của nhà đầu tư.
 11. Bản sao giấy tờ xác nhận về việc thực hiện các nghĩa vụ báo cáo tình hình hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật của nhà đầu tư.
 12. Bản sao giấy tờ xác nhận về việc thực hiện các nghĩa vụ báo cáo tình hình tài chính, kinh doanh và các thông tin khác theo quy định của pháp luật của nhà đầu tư.

Thẩm quyền thực hiện

Theo quy định tại Thông tư 12/2016/TT-NHNN, sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 31/2018/TT-NHNN và Thông tư 24/2022/TT-NHNN, việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước thực hiện.

Trình tự thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài

Theo quy định tại Thông tư 12/2016/TT-NHNN, sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 31/2018/TT-NHNN và Thông tư 24/2022/TT-NHNN, trình tự thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài gồm có:

 1. Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại Thông tư 12/2016/TT-NHNN, sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 31/2018/TT-NHNN và Thông tư 24/2022/TT-NHNN.
 2. Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài tại Ngân hàng Nhà nước.
 3. Ngân hàng Nhà nước tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.
 4. Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài cho nhà đầu tư.
 5. Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư có thể thực hiện các giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

Dịch vụ đăng ký giao dịch ngoại hối của Công ty Luật Gia Khang

Để giúp quý khách hàng thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài một cách thuận tiện và nhanh chóng, Công ty Luật Gia Khang cung cấp dịch vụ đăng ký giao dịch ngoại hối như sau:

 1. Tư vấn và hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Thông tư 12/2016/TT-NHNN, sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 31/2018/TT-NHNN và Thông tư 24/2022/TT-NHNN.
 2. Nộp hồ sơ đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài tại Ngân hàng Nhà nước thay mặt cho khách hàng.
 3. Theo dõi và thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài cho khách hàng.
 4. Hỗ trợ giải đáp các thắc mắc liên quan đến thủ tục đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

Kết luận

Việc đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài là một thủ tục quan trọng giúp bảo đảm tính minh bạch và an toàn cho các giao dịch ngoại hối của nhà đầu tư. Quy định về thời điểm, đối tượng áp dụng, nguyên tắc mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư, hồ sơ đăng ký, thẩm quyền thực hiện và trình tự thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài cần được tuân thủ chặt chẽ để đảm bảo tính hợp lệ và hiệu lực của các giao dịch này. Công ty Luật Gia Khang sẵn sàng cung cấp dịch vụ đăng ký giao dịch ngoại hối để hỗ trợ quý khách hàng trong việc thực hiện thủ tục này một cách thuận tiện và nhanh chóng.

Xem thêm: Dịch vụ xin giấy chứng nhận VSATTP

GIA KHANG GROUP – Đồng Hành Cùng Doanh Nghiệp

 Trụ sở: 347 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. HCM

 VPĐD: 144 – 146 – 148 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1 , TP. HCM
 0886 12 15 66 – 0915 18 90 66
 luatgiakhang@gmail.com
 Ketoangiakhang.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0886 12 15 66