Thủ tục cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức: Điều kiện và quy trình

Thủ tục cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức là một quy trình quan trọng để đảm bảo tính chuyên nghiệp và an toàn trong các hoạt động xây dựng. Chứng chỉ năng lực xây dựng là một văn bản được cấp bởi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, xác nhận rằng tổ chức đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về năng lực hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các điều kiện cần thiết để được cấp chứng chỉ năng lực xây dựng cũng như hồ sơ cần chuẩn bị để đăng ký thủ tục này.

1. Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực xây dựng

Thủ tục cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức Điều kiện và hồ sơ cần thiết

Để được cấp chứng chỉ năng lực xây dựng, tổ chức phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

1.1 Có tư cách pháp nhân

Điều kiện đầu tiên để được cấp chứng chỉ năng lực xây dựng là tổ chức phải có tư cách pháp nhân. Điều này có nghĩa là tổ chức đó phải được đăng ký và hoạt động theo quy định của pháp luật, có giấy phép kinh doanh và có thể chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi của mình.

1.2 Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực xây dựng

Điều kiện thứ hai là tổ chức phải có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực xây dựng mà tổ chức đăng ký hoạt động. Điều này có nghĩa là tổ chức phải có hoạt động kinh doanh liên quan đến xây dựng, ví dụ như sản xuất vật liệu xây dựng, thiết kế, thi công hoặc quản lý dự án xây dựng.

1.3 Có vốn chủ sở hữu đáp ứng yêu cầu của pháp luật

Điều kiện thứ ba là tổ chức phải có vốn chủ sở hữu đáp ứng yêu cầu của pháp luật. Theo quy định hiện hành, tổ chức phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu là 20 tỷ đồng để được cấp chứng chỉ năng lực xây dựng. Điều này nhằm đảm bảo tính ổn định và khả năng tài chính của tổ chức trong việc thực hiện các hoạt động xây dựng.

1.4 Có đội ngũ cán bộ quản lý và chuyên môn kỹ thuật đủ năng lực

Điều kiện tiếp theo là tổ chức phải có đội ngũ cán bộ quản lý và chuyên môn kỹ thuật đủ năng lực để đáp ứng yêu cầu của pháp luật. Điều này đảm bảo rằng tổ chức có đủ người có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm để thực hiện các công việc xây dựng một cách chuyên nghiệp và an toàn.

1.5 Có trang thiết bị, máy móc, phương tiện thi công phù hợp

Điều kiện thứ năm là tổ chức phải có trang thiết bị, máy móc, phương tiện thi công phù hợp với lĩnh vực xây dựng mà tổ chức đăng ký hoạt động. Điều này đảm bảo rằng tổ chức có đủ các công cụ và thiết bị cần thiết để thực hiện các công việc xây dựng một cách hiệu quả và an toàn.

1.6 Có hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng yêu cầu của pháp luật

Điều kiện cuối cùng là tổ chức phải có hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng yêu cầu của pháp luật. Điều này đảm bảo rằng tổ chức có hệ thống quản lý chất lượng đủ tốt để đảm bảo tính chuyên nghiệp và an toàn trong các hoạt động xây dựng.

2. Hồ sơ cấp chứng chỉ năng lực xây dựng

Sau khi đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên, tổ chức có thể chuẩn bị hồ sơ để đăng ký cấp chứng chỉ năng lực xây dựng. Dưới đây là các giấy tờ cần thiết để nộp hồ sơ:

2.1 Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực xây dựng

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực xây dựng là một giấy tờ quan trọng trong hồ sơ đăng ký thủ tục này. Đơn này phải được điền đầy đủ thông tin theo mẫu quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

2.2 Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức

Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức cũng là một trong những giấy tờ quan trọng trong hồ sơ. Giấy chứng nhận này phải được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền và có hiệu lực trong thời gian hiện tại.

2.3 Bản sao có chứng thực báo cáo tài chính của tổ chức năm gần nhất

Bản sao có chứng thực báo cáo tài chính của tổ chức năm gần nhất cũng là một trong những giấy tờ quan trọng trong hồ sơ. Báo cáo tài chính này phải được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền và cho thấy tình hình tài chính của tổ chức trong năm gần nhất.

3. Quy trình cấp chứng chỉ năng lực xây dựng

Thủ tục cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức Điều kiện và hồ sơ cần thiết

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tổ chức có thể tiến hành đăng ký cấp chứng chỉ năng lực xây dựng theo quy trình sau:

 1. Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ năng lực xây dựng tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
 2. Bước 2: Cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra hồ sơ và yêu cầu tổ chức bổ sung hoặc sửa đổi nếu cần thiết.
 3. Bước 3: Sau khi hồ sơ đầy đủ, cơ quan quản lý nhà nước sẽ tiến hành kiểm tra năng lực của tổ chức bằng cách thực hiện các cuộc kiểm tra tại hiện trường hoặc yêu cầu tổ chức cung cấp các báo cáo, giấy tờ liên quan.
 4. Bước 4: Nếu tổ chức đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, cơ quan quản lý nhà nước sẽ cấp chứng chỉ năng lực xây dựng cho tổ chức.
 5. Bước 5: Trong trường hợp tổ chức không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, cơ quan quản lý nhà nước sẽ từ chối cấp chứng chỉ và thông báo lý do cho tổ chức.

4. Thời hạn và hiệu lực của chứng chỉ năng lực xây dựng

Chứng chỉ năng lực xây dựng có thời hạn là 5 năm kể từ ngày cấp. Sau khi hết thời hạn này, tổ chức phải đăng ký cấp lại chứng chỉ để tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Nếu không đăng ký lại, chứng chỉ sẽ mất hiệu lực và tổ chức sẽ không được phép tham gia các hoạt động xây dựng.

5. Lợi ích của việc có chứng chỉ năng lực xây dựng

Việc có chứng chỉ năng lực xây dựng mang lại nhiều lợi ích cho tổ chức trong hoạt động kinh doanh và xây dựng. Dưới đây là một số lợi ích chính:

 • Đảm bảo tính chuyên nghiệp và an toàn trong các hoạt động xây dựng.
 • Tăng cường uy tín và độ tin cậy của tổ chức trong mắt khách hàng và đối tác.
 • Có thể tham gia đấu thầu, ký kết hợp đồng xây dựng và thực hiện các hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật.
 • Nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường cho tổ chức.
 • Tránh được các rủi ro pháp lý và xử lý các vấn đề liên quan đến việc không có chứng chỉ năng lực xây dựng.

6. Các trường hợp bị thu hồi chứng chỉ năng lực xây dựng

Ngoài việc không đăng ký lại khi hết thời hạn, chứng chỉ năng lực xây dựng cũng có thể bị thu hồi trong các trường hợp sau:

 • Tổ chức không đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được cấp chứng chỉ.
 • Tổ chức vi phạm các quy định về xây dựng và không tuân thủ theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.
 • Có thông tin hoặc bằng chứng cho thấy tổ chức đã cung cấp thông tin sai lệch hoặc gian lận trong quá trình đăng ký cấp chứng chỉ.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về quy trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực xây dựng cho tổ chức. Để có được chứng chỉ này, tổ chức cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện về năng lực, thiết bị và hệ thống quản lý chất lượng. Việc có chứng chỉ năng lực xây dựng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho tổ chức trong hoạt động kinh doanh và xây dựng. Tuy nhiên, chứng chỉ cũng có thể bị thu hồi nếu tổ chức vi phạm các quy định về xây dựng hoặc cung cấp thông tin sai lệch. Do đó, việc tuân thủ các quy định và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước là rất quan trọng để duy trì chứng chỉ năng lực xây dựng và đảm bảo tính chuyên nghiệp và an toàn trong các hoạt động xây dựng.

Xem thêm: Dịch vụ xin giấy chứng nhận VSATTP

GIA KHANG GROUP – Đồng Hành Cùng Doanh Nghiệp

 347 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. HCM

 144 – 146 – 148 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1 , TP. HCM
 0886 12 15 66 – 0915 18 90 66
 luatgiakhang@gmail.com
 Ketoangiakhang.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0886 12 15 66