Thành lập công ty liên doanh với nước ngoài: Những điều cần biết

Thành lập công ty liên doanh với nước ngoài là một hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) phổ biến hiện nay. Loại hình đầu tư này giúp các doanh nghiệp trong nước tiếp cận được nguồn vốn, công nghệ và chuyên môn của các đối tác nước ngoài, đồng thời mở rộng thị trường xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ. Tuy nhiên, để thành lập một công ty liên doanh với nước ngoài không chỉ đơn thuần là việc ký kết hợp đồng và góp vốn, mà còn có những quy định và thủ tục pháp lý cần tuân theo. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về khái niệm, lợi ích và các quy định cần biết khi thành lập công ty liên doanh với nước ngoài.

1. Khái niệm công ty liên doanh với nước ngoài

Thành lập công ty liên doanh với nước ngoài Những điều cần biết

Công ty liên doanh với nước ngoài là một pháp nhân được thành lập theo luật pháp Việt Nam, có sự tham gia góp vốn, góp cổ phần của ít nhất 2 nhà đầu tư, trong đó có ít nhất 1 nhà đầu tư là người nước ngoài hoặc một công ty nước ngoài. Công ty liên doanh hoạt động theo nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tự hạch toán và chịu sự kiểm tra, giám sát của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

1.1. Điều kiện thành lập công ty liên doanh với nước ngoài

Theo điều 22 Luật đầu tư năm 2014, để được thành lập công ty liên doanh với nước ngoài, các điều kiện cần thiết bao gồm:

 • Các nhà đầu tư phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về tài chính, kinh nghiệm, chuyên môn và khả năng thực hiện dự án.
 • Phương thức góp vốn, góp cổ phần của các nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư và các quy định khác của pháp luật.
 • Các nhà đầu tư phải thỏa thuận với nhau về việc chia sẻ lợi ích và phân công quản lý, điều hành công ty liên doanh.
 • Các nhà đầu tư phải thực hiện các cam kết đã ghi trong hợp đồng thành lập công ty liên doanh.

1.2. Thủ tục thành lập công ty liên doanh với nước ngoài

Theo quy định của Luật đầu tư năm 2014, để thành lập công ty liên doanh với nước ngoài, các bước cần thực hiện bao gồm:

Bước 1: Đăng ký đầu tư

Các nhà đầu tư cần đăng ký đầu tư với cơ quan quản lý đầu tư theo quy định của pháp luật. Đăng ký đầu tư bao gồm việc xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thay đổi đầu tư (nếu có).

Bước 2: Ký kết hợp đồng thành lập công ty liên doanh

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, các nhà đầu tư tiến hành ký kết hợp đồng thành lập công ty liên doanh. Hợp đồng này phải được lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

Bước 3: Đăng ký thành lập công ty liên doanh

Các bên tham gia cần đăng ký thành lập công ty liên doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Hồ sơ đăng ký gồm có:

 • Đơn đăng ký thành lập công ty liên doanh.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Hợp đồng thành lập công ty liên doanh đã được công chứng hoặc có giá trị tương đương.
 • Bản sao giấy tờ tùy thân của các cá nhân là người nước ngoài tham gia công ty liên doanh (nếu có).
 • Giấy ủy quyền cho người đại diện ký kết hợp đồng thành lập công ty liên doanh (nếu có).

Bước 4: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho công ty liên doanh. Từ đây, công ty liên doanh mới được coi là một pháp nhân hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam.

2. Lợi ích của việc thành lập công ty liên doanh với nước ngoài

Thành lập công ty liên doanh với nước ngoài mang lại nhiều lợi ích cho các bên tham gia, bao gồm:

2.1. Đối với doanh nghiệp Việt Nam

 • Tiếp cận được nguồn vốn, công nghệ và chuyên môn của các đối tác nước ngoài, giúp nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh và khả năng cạnh tranh trên thị trường.
 • Mở rộng thị trường xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ, đồng thời tiếp cận được những thông tin, kinh nghiệm mới về thị trường quốc tế.
 • Nâng cao uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường trong và ngoài nước.

2.2. Đối với doanh nghiệp nước ngoài

 • Tiếp cận được thị trường Việt Nam với tiềm năng phát triển lớn và thuận lợi về địa lý, văn hóa, chính trị.
 • Giảm chi phí đầu tư và rủi ro khi hoạt động trên thị trường mới.
 • Có đối tác địa phương hiểu biết về thị trường và quy định pháp luật, giúp tăng cường khả năng cạnh tranh.

2.3. Đối với nền kinh tế Việt Nam

 • Tạo điều kiện thu hút nguồn FDI, góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế.
 • Nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
 • Tạo ra các công ăn việc làm cho người lao động trong nước.

3. Quy định về vốn và lợi ích của các bên tham gia

Theo Luật đầu tư năm 2014, vốn góp của các nhà đầu tư trong công ty liên doanh phải được thực hiện bằng đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi theo quy định của pháp luật. Tỷ lệ góp vốn của mỗi bên không được quá 99% và không được thấp hơn 30% vốn điều lệ của công ty liên doanh.

Lợi ích của các bên tham gia trong công ty liên doanh phải được thỏa thuận trong hợp đồng thành lập công ty liên doanh. Các bên có thể thỏa thuận chia sẻ lợi ích theo tỷ lệ góp vốn hoặc theo tỷ lệ khác do các bên thỏa thuận. Trường hợp không có thỏa thuận, lợi ích của các bên được chia đều theo tỷ lệ góp vốn.

4. Các quy định về quản lý và điều hành công ty liên doanh

Công ty liên doanh hoạt động theo nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tự hạch toán và chịu sự kiểm tra, giám sát của Nhà nước theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, để đảm bảo hoạt động hiệu quả và tuân thủ các quy định pháp luật, các bên tham gia cần lập và thực hiện các quy chế quản lý và điều hành công ty liên doanh.

4.1. Quy chế quản lý công ty liên doanh

Quy chế quản lý công ty liên doanh là tài liệu quy định các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên tham gia trong công ty liên doanh, cũng như cách thức quản lý và giải quyết các vấn đề trong hoạt động của công ty. Quy chế này phải được lập và thực hiện theo quy định của pháp luật và hợp đồng thành lập công ty liên doanh.

4.2. Quy chế điều hành công ty liên doanh

Quy chế điều hành công ty liên doanh là tài liệu quy định các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các cơ quan quản lý và điều hành công ty liên doanh, cũng như cách thức tổ chức và hoạt động của công ty. Quy chế này phải được lập và thực hiện theo quy định của pháp luật và hợp đồng thành lập công ty liên doanh.

5. Các rủi ro khi thành lập công ty liên doanh với nước ngoài

Việc thành lập công ty liên doanh với nước ngoài không chỉ mang lại lợi ích mà còn có những rủi ro tiềm ẩn. Để tránh gặp phải các vấn đề không mong muốn, các bên tham gia cần lưu ý các rủi ro sau:

 • Rủi ro về chính sách: Do chính sách đầu tư và kinh doanh của các quốc gia có thể thay đổi, doanh nghiệp có thể gặp khó khăn trong việc hoạt động và thu hồi vốn.
 • Rủi ro về thị trường: Thị trường có thể biến động, dẫn đến sự suy giảm doanh thu và lợi nhuận của công ty liên doanh.
 • Rủi ro về quản lý: Nếu các bên không có quy chế quản lý rõ ràng hoặc không thực hiện đúng quy chế, có thể dẫn đến xung đột và ảnh hưởng đến hoạt động của công ty.
 • Rủi ro về tài chính: Các bên tham gia cần đảm bảo khả năng tài chính để đáp ứng các nhu cầu của công ty liên doanh, tránh tình trạng thiếu hụt tài chính gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.
 • Rủi ro về văn hóa, ngôn ngữ: Sự khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ có thể gây khó khăn trong việc giao tiếp và làm việc hiệu quả giữa các bên.

6. Kết luận

Việc thành lập công ty liên doanh với nước ngoài mang lại nhiều lợi ích cho các bên tham gia, đồng thời đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, để đảm bảo hoạt động hiệu quả và tránh gặp phải các rủi ro, các bên cần lưu ý các quy định và thực hiện đầy đủ các quy chế quản lý và điều hành công ty liên doanh. Qua đó, công ty liên doanh mới có thể hoạt động hiệu quả và đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam.

Xem thêm: Dịch vụ xin giấy chứng nhận VSATTP

GIA KHANG GROUP – Đồng Hành Cùng Doanh Nghiệp

 347 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. HCM

 144 – 146 – 148 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1 , TP. HCM
 0886 12 15 66 – 0915 18 90 66
 luatgiakhang@gmail.com
 Ketoangiakhang.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0886 12 15 66