Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200

Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200 là một trong những công cụ quan trọng để kế toán thực hiện việc ghi chép, phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Bài viết này sẽ giới thiệu về hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200, cùng với những câu hỏi thường gặp và lời khuyên cho việc sử dụng hệ thống tài khoản kế toán này một cách hiệu quả.

Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200

he thong tai khoan ke toan theo thong tu 200 1

Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200 là hệ thống tài khoản kế toán được áp dụng chung cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, mọi ngành nghề, trừ doanh nghiệp siêu nhỏ. Hệ thống tài khoản kế toán này được ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200 bao gồm 76 tài khoản cấp 1, được chia thành 5 nhóm:

 • Nhóm tài khoản Vốn và Tài sản (từ 101 đến 142)
 • Nhóm tài khoản Nợ phải trả (từ 211 đến 242)
 • Nhóm tài khoản Phải thu (từ 311 đến 338)
 • Nhóm tài khoản Doanh thu, thu nhập khác và chi phí (từ 511 đến 811)
 • Nhóm tài khoản Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và giá vốn hàng bán (từ 813 đến 841)

Mỗi tài khoản cấp 1 có thể được chia thành nhiều tài khoản cấp 2, cấp 3 để phản ánh chi tiết hơn nội dung kinh tế của đối tượng được hạch toán. Ngoài các tài khoản cấp 1, cấp 2, cấp 3, hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200 còn có các tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán. Các tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán được sử dụng để phản ánh các khoản mục không cần thiết phải phản ánh trên bảng cân đối kế toán, như:

 • Tài khoản dự phòng phải thu khó đòi
 • Tài khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho
 • Tài khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản cố định
 • Tài khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái

FAQs hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200

1. Làm thế nào để áp dụng hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200 cho doanh nghiệp của mình?

Để áp dụng hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200 cho doanh nghiệp của mình, bạn cần xác định các tài khoản cấp 1 và các tài khoản cấp 2, cấp 3 phù hợ đp với ngành nghề và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Bạn cũng có thể tìm hiểu thông tin về hệ thống tài khoản này trên các trang web chuyên ngành hoặc tham khảo ý kiến của những chuyên gia kế toán.

2. Tại sao lại cần sử dụng hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200?

Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200 giúp cho việc ghi chép, phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp trở nên dễ dàng và chính xác hơn. Việc áp dụng hệ thống tài khoản kế toán này sẽ giúp kế toán cung cấp thông tin tài chính hữu ích cho các nhà quản lý, các nhà đầu tư và các bên liên quan khác.

3. Có những thông tin nào cần lưu ý khi sử dụng hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200?

Khi sử dụng hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200, bạn cần lưu ý việc chọn lọc và phân loại các tài khoản phù hợp với ngành nghề và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Bạn cũng cần đảm bảo tính chính xác trong việc ghi chép và phản ánh các nghiệp vụ kinh tế.

4. Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200 có thể được sửa đổi hay không?

Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200 có thể được sửa đổi nếu có sự thay đổi trong quy định pháp luật hoặc trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc sửa đổi này cần phải được thực hiện một cách khoa học và có tính đồng nhất để tránh gây ra nhầm lẫn trong việc ghi chép và phản ánh các nghiệp vụ kinh tế.

5. Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200 có yêu cầu gì về việc báo cáo tài chính?

Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200 yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện ghi chép và phản ánh các nghiệp vụ kinh tế theo đúng qui định và bảo đảm tính chính xác. Các tài liệu kế toán này sẽ được sử dụng để lập báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật.

Lời khuyên

Để sử dụng hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200 một cách hiệu quả, bạn nên:

 • Tìm hiểu và đảm bảo việc áp dụng đúng qui định của hệ thống tài khoản này.
 • Phân loại và chọn lọc các tài khoản phù hợp với ngành nghề và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Bảo đảm tính chính xác trong việc ghi chép và phản ánh các nghiệp vụ kinh tế để tránh sai sót trong quá trình lập báo cáo tài chính.
 • Thường xuyên cập nhật và đối chiếu các thông tin kế toán để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ.

Ngoài ra, để hỗ trợ việc sử dụng hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200 một cách hiệu quả, bạn có thể tham khảo ý kiến từ các chuyên gia kế toán hoặc các trang web chuyên ngành.

Kết luận

Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200 là công cụ quan trọng để kế toán thực hiện việc ghi chép, phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Việc sử dụng hệ thống tài khoản kế toán này một cách chính xác và khoa học sẽ giúp kế toán cung cấp thông tin tài chính hữu ích cho các nhà quản lý, các nhà đầu tư và các bên liên quan khác. Trong quá trình sử dụng, bạn cần đảm bảo tính chính xác và đầy đủ trong việc ghi chép và phản ánh các nghiệp vụ kinh tế, đồng thời tìm hiểu và áp dụng đúng qui định của hệ thống tài khoản này để đạt được hiệu quả cao nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0886 12 15 66