Điều Kiện Cấp Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Hạng 1 mới nhất 2024

Chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1 là một trong những văn bản quan trọng đánh giá năng lực của các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng tại Việt Nam. Được cấp bởi Cục Quản lý Hoạt động Xây dựng (Cục HĐXD) thuộc Bộ Xây dựng, chứng chỉ này có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng và an toàn của các công trình xây dựng.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các điều kiện cần để cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1 mới nhất năm 2024. Bài viết cũng sẽ giới thiệu về các lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực hạng 1 dành cho tổ chức và cá nhân, cùng với quy trình và thủ tục để xin cấp chứng chỉ này.

Các lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1 dành cho tổ chức

Điều Kiện Cấp Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Hạng 1 mới nhất 2024

Theo quy định của Bộ Xây dựng, có tổng cộng 6 lĩnh vực được cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1 cho tổ chức và cá nhân. Đó là:

 1. Khảo sát xây dựng
 2. Tư vấn lập quy hoạch xây dựng
 3. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng
 4. Tư vấn quản lý dự án
 5. Thi công xây dựng công trình
 6. Giám sát thi công xây dựng công trình

Mỗi lĩnh vực này đều có những yêu cầu và điều kiện riêng để được cấp chứng chỉ năng lực hạng 1. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về các điều kiện này trong phần tiếp theo.

Điều kiện cần để cấp chứng chỉ năng lực hạng 1

Để được cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1, tổ chức và cá nhân cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

Tổ chức/cá nhân đã thực hiện tối thiểu 01 dự án cấp I hoặc 02 dự án cấp II cùng lĩnh vực

Điều kiện đầu tiên để được cấp chứng chỉ năng lực hạng 1 là tổ chức hoặc cá nhân đã thực hiện ít nhất 01 dự án cấp I hoặc 02 dự án cấp II trong cùng một lĩnh vực. Đây là điều kiện quan trọng để đảm bảo rằng người được cấp chứng chỉ đã có kinh nghiệm và năng lực thực tế trong việc thực hiện các công trình xây dựng.

Cá nhân chủ nhiệm/chủ trì có chứng chỉ hành nghề hạng I phù hợp với lĩnh vực đăng ký

Đối với cá nhân, điều kiện cần để được cấp chứng chỉ năng lực hạng 1 là phải có chứng chỉ hành nghề hạng I phù hợp với lĩnh vực đăng ký. Điều này đảm bảo rằng cá nhân có đủ kiến thức và kỹ năng để thực hiện các công việc liên quan đến lĩnh vực đó.

Có đủ trang thiết bị, máy móc hoặc có khả năng huy động phục vụ công tác khảo sát/thiết kế/thi công/giám sát

Điều kiện thứ ba là tổ chức hoặc cá nhân cần có đủ trang thiết bị, máy móc và khả năng huy động phục vụ cho các công tác khảo sát, thiết kế, thi công và giám sát. Điều này đảm bảo rằng người được cấp chứng chỉ có đủ điều kiện để thực hiện các công việc trong lĩnh vực xây dựng.

Chứng chỉ năng lực khảo sát xây dựng hạng 1

Chứng chỉ năng lực khảo sát xây dựng hạng 1 được cấp cho tổ chức và cá nhân có năng lực thực hiện các công việc khảo sát trong lĩnh vực xây dựng. Đây là một trong những lĩnh vực quan trọng trong quá trình xây dựng, đảm bảo rằng các công trình được thực hiện đúng theo kỹ thuật và tiêu chuẩn.

Điều kiện cần để cấp chứng chỉ năng lực khảo sát xây dựng hạng 1

 • Tổ chức/cá nhân đã thực hiện ít nhất 01 dự án cấp I hoặc 02 dự án cấp II trong lĩnh vực khảo sát xây dựng.
 • Cá nhân chủ nhiệm/chủ trì có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng I.
 • Có đủ trang thiết bị, máy móc hoặc có khả năng huy động phục vụ cho công tác khảo sát.

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực khảo sát xây dựng hạng 1

 • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ theo mẫu.
 • Bản sao công chứng quyết định thành lập tổ chức/doanh nghiệp (nếu có).
 • Bản sao công chứng chứng chỉ hành nghề của các chức danh yêu cầu.
 • Bản sao công chứng hợp đồng, biên bản nghiệm thu, quyết định phê duyệt dự án các công trình đã thực hiện.
 • Chứng chỉ năng lực trước đó (nếu xin điều chỉnh hạng chứng chỉ).

Chứng chỉ năng lực tư vấn lập quy hoạch xây dựng hạng 1

Chứng chỉ năng lực tư vấn lập quy hoạch xây dựng hạng 1 được cấp cho tổ chức và cá nhân có năng lực thực hiện các công việc tư vấn trong lĩnh vực lập quy hoạch xây dựng. Đây là một trong những lĩnh vực quan trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành xây dựng.

Điều kiện cần để cấp chứng chỉ năng lực tư vấn lập quy hoạch xây dựng hạng 1

 • Tổ chức/cá nhân đã thực hiện ít nhất 01 dự án cấp I hoặc 02 dự án cấp II trong lĩnh vực tư vấn lập quy hoạch xây dựng.
 • Cá nhân chủ nhiệm/chủ trì có chứng chỉ hành nghề tư vấn lập quy hoạch xây dựng hạng I.
 • Có đủ trang thiết bị, máy móc hoặc có khả năng huy động phục vụ cho công tác tư vấn lập quy hoạch.

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực tư vấn lập quy hoạch xây dựng hạng 1

 • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ theo mẫu.
 • Bản sao công chứng quyết định thành lập tổ chức/doanh nghiệp (nếu có).
 • Bản sao công chứng chứng chỉ hành nghề của các chức danh yêu cầu.
 • Bản sao công chứng hợp đồng, biên bản nghiệm thu, quyết định phê duyệt dự án các công trình đã thực hiện.
 • Chứng chỉ năng lực trước đó (nếu xin điều chỉnh hạng chứng chỉ).

Chứng chỉ năng lực thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng hạng 1

Chứng chỉ năng lực thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng hạng 1 được cấp cho tổ chức và cá nhân có năng lực thực hiện các công việc thiết kế và thẩm tra thiết kế trong lĩnh vực xây dựng. Đây là một trong những lĩnh vực quan trọng để đảm bảo tính chính xác và an toàn của các công trình xây dựng.

Điều kiện cần để cấp chứng chỉ năng lực thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng hạng 1

 • Tổ chức/cá nhân đã thực hiện ít nhất 01 dự án cấp I hoặc 02 dự án cấp II trong lĩnh vực thiết kế và thẩm tra thiết kế xây dựng.
 • Cá nhân chủ nhiệm/chủ trì có chứng chỉ hành nghề thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng hạng I.
 • Có đủ trang thiết bị, máy móc hoặc có khả năng huy động phục vụ cho công tác thiết kế và thẩm tra thiết kế.

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng hạng 1

 • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ theo mẫu.
 • Bản sao công chứng quyết định thành lập tổ chức/doanh nghiệp (nếu có).
 • Bản sao công chứng chứng chỉ hành nghề của các chức danh yêu cầu.
 • Bản sao công chứng hợp đồng, biên bản nghiệm thu, quyết định phê duyệt dự án các công trình đã thực hiện.
 • Chứng chỉ năng lực trước đó (nếu xin điều chỉnh hạng chứng chỉ).

Chứng chỉ năng lực tư vấn quản lý dự án hạng 1

Chứng chỉ năng lực tư vấn quản lý dự án hạng 1 được cấp cho tổ chức và cá nhân có năng lực thực hiện các công việc tư vấn quản lý dự án trong lĩnh vực xây dựng. Đây là một trong những lĩnh vực quan trọng để đảm bảo sự hiệu quả và tiến độ của các dự án xây dựng.

Điều kiện cần để cấp chứng chỉ năng lực tư vấn quản lý dự án hạng 1

 • Tổ chức/cá nhân đã thực hiện ít nhất 01 dự án cấp I hoặc 02 dự án cấp II trong lĩnh vực tư vấn quản lý dự án.
 • Cá nhân chủ nhiệm/chủ trì có chứng chỉ hành nghề tư vấn quản lý dự án hạng I.
 • Có đủ trang thiết bị, máy móc hoặc có khả năng huy động phục vụ cho công tác tư vấn quản lý dự án.

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực tư vấn quản lý dự án hạng 1

 • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ theo mẫu.
 • Bản sao công chứng quyết định thành lập tổ chức/doanh nghiệp (nếu có).
 • Bản sao công chứng chứng chỉ hành nghề của các chức danh yêu cầu.
 • Bản sao công chứng hợp đồng, biên bản nghiệm thu, quyết định phê duyệt dự án các công trình đã thực hiện.
 • Chứng chỉ năng lực trước đó (nếu xin điều chỉnh hạng chứng chỉ).

Chứng chỉ năng lực thi công xây dựng công trình hạng 1

Chứng chỉ năng lực thi công xây dựng công trình hạng 1 được cấp cho tổ chức và cá nhân có năng lực thực hiện các công việc thi công trong lĩnh vực xây dựng. Đây là một trong những lĩnh vực quan trọng để đảm bảo tính chính xác và an toàn của các công trình xây dựng.

Điều kiện cần để cấp chứng chỉ năng lực thi công xây dựng công trình hạng 1

 • Tổ chức/cá nhân đã thực hiện ít nhất 01 dự án cấp I hoặc 02 dự án cấp II trong lĩnh vực thi công xây dựng.
 • Cá nhân chủ nhiệm/chủ trì có chứng chỉ hành nghề thi công xây dựng hạng I.
 • Có đủ trang thiết bị, máy móc hoặc có khả năng huy động phục vụ cho công tác thi công.

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực thi công xây dựng công trình hạng 1

 • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ theo mẫu.
 • Bản sao công chứng quyết định thành lập tổ chức/doanh nghiệp (nếu có).
 • Bản sao công chứng chứng chỉ hành nghề của các chức danh yêu cầu.
 • Bản sao công chứng hợp đồng, biên bản nghiệm thu, quyết định phê duyệt dự án các công trình đã thực hiện.
 • Chứng chỉ năng lực trước đó (nếu xin điều chỉnh hạng chứng chỉ).

Chứng chỉ năng lực giám sát thi công xây dựng công trình hạng 1

Chứng chỉ năng lực giám sát thi công xây dựng công trình hạng 1 được cấp cho tổ chức và cá nhân có năng lực thực hiện các công việc giám sát trong lĩnh vực xây dựng. Đây là một trong những lĩnh vực quan trọng để đảm bảo tính chính xác và an toàn của các công trình xây dựng.

Điều kiện cần để cấp chứng chỉ năng lực giám sát thi công xây dựng công trình hạng 1

 • Tổ chức/cá nhân đã thực hiện ít nhất 01 dự án cấp I hoặc 02 dự án cấp II trong lĩnh vực giám sát xây dựng.
 • Cá nhân chủ nhiệm/chủ trì có chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng hạng I.
 • Có đủ trang thiết bị, máy móc hoặc có khả năng huy động phục vụ cho công tác giám sát.

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực giám sát thi công xây dựng công trình hạng 1

 • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ theo mẫu.
 • Bản sao công chứng quyết định thành lập tổ chức/doanh nghiệp (nếu có).
 • Bản sao công chứng chứng chỉ hành nghề của các chức danh yêu cầu.
 • Bản sao công chứng hợp đồng, biên bản nghiệm thu, quyết định phê duyệt dự án các công trình đã thực hiện.
 • Chứng chỉ năng lực trước đó (nếu xin điều chỉnh hạng chứng chỉ).

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng 1

Để được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng 1, tổ chức và cá nhân cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần và hồ sơ xin cấp chứng chỉ theo mẫu. Sau khi nộp hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành kiểm tra và xét duyệt hồ sơ. Trong trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không đạt yêu cầu, cơ quan có thẩm quyền sẽ yêu cầu bổ sung hoặc từ chối cấp chứng chỉ.

Trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1

 1. Tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ theo mẫu.
 2. Cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm tra và xét duyệt hồ sơ.
 3. Trong trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không đạt yêu cầu, cơ quan có thẩm quyền sẽ yêu cầu bổ sung hoặc từ chối cấp chứng chỉ.
 4. Sau khi hồ sơ được duyệt, cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp chứng chỉ cho tổ chức/cá nhân.
 5. Chứng chỉ có thời hạn 03 năm kể từ ngày cấp và có thể được gia hạn nếu tổ chức/cá nhân tiếp tục đáp ứng các điều kiện cần.

Dịch vụ tư vấn cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1 tại Kế Toán Gia Khang

Kế Toán Gia Khang là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1 tại Việt Nam. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng về lĩnh vực xây dựng, chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp và hiệu quả cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu.

Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng trong việc thu thập và chuẩn bị hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực, đồng thời giúp đỡ trong quá trình kiểm tra và xét duyệt hồ sơ. Với phương châm “Uy tín – Chất lượng – Hiệu quả”, chúng tôi cam kết mang lại sự hài lòng và tin tưởng cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Kết luận

Việc cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1 là một quy trình quan trọng để đảm bảo tính chuyên nghiệp và an toàn trong ngành xây dựng. Các tổ chức và cá nhân cần tuân thủ đầy đủ các điều kiện và thủ tục để được cấp chứng chỉ. Chúng tôi hy vọng thông tin trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình này và tìm được đơn vị tư vấn uy tín để hỗ trợ cho việc cấp chứng chỉ năng lực của mình.

Xem thêm: Dịch vụ xin giấy chứng nhận VSATTP

GIA KHANG GROUP – Đồng Hành Cùng Doanh Nghiệp

 347 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. HCM

 144 – 146 – 148 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1 , TP. HCM
 0886 12 15 66 – 0915 18 90 66
 luatgiakhang@gmail.com
 Ketoangiakhang.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0886 12 15 66