Dịch vụ cấp Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng nâng hạng 1 ,2,3【Mới nhất】

Dịch vụ cấp Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng là một trong những dịch vụ quan trọng của Kế Toán Gia Khang (QLXD), được cung cấp cho các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp có nhu cầu tham gia vào các hoạt động xây dựng tại Việt Nam. Với mục tiêu đảm bảo chất lượng và an toàn trong công trình xây dựng, việc có Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng là điều bắt buộc đối với các đơn vị và cá nhân tham gia vào lĩnh vực này. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cơ sở pháp lý, điều kiện, quy trình và hồ sơ cấp chứng chỉ năng lực xây dựng.

Cơ Sở Pháp Lý

Dịch vụ cấp Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Điều kiện, Quy trình và Hồ sơ cấp chứng chỉ

Chứng chỉ năng lực xây dựng là một bản đánh giá vắn tắt của Bộ Xây Dựng và Sở Xây Dựng cấp cho các đơn vị, công ty khi có đủ điều kiện và năng lực tham gia vào các hoạt động trên lĩnh vực xây dựng. Theo quy định của Nhà nước, việc cấp chứng chỉ năng lực xây dựng là bắt buộc đối với các đơn vị và cá nhân tham gia vào các hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng có giá trị hành nghề trong 10 năm trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Sau khi hết hạn, đơn vị hoặc cá nhân sẽ phải làm thủ tục gia hạn chứng chỉ để tiếp tục tham gia vào các hoạt động xây dựng.

Chứng chỉ năng lực xây dựng có bắt buộc không?

Theo quy định của Nhà nước, việc có chứng chỉ năng lực xây dựng là bắt buộc đối với các đơn vị và cá nhân tham gia vào các hoạt động xây dựng tại Việt Nam. Điều này nhằm đảm bảo an toàn và chất lượng công trình xây dựng, đồng thời tạo điều kiện công bằng cho các đơn vị và cá nhân tham gia vào lĩnh vực này.

Việc có chứng chỉ năng lực xây dựng còn giúp đơn vị và cá nhân có thể tự tin trong việc tham gia các gói thầu, đấu thầu và các hoạt động xây dựng khác. Ngoài ra, việc có chứng chỉ còn là một yêu cầu để được cấp giấy phép kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng.

Cơ quan thẩm quyền cấp chứng chỉ

Theo quy định của Nhà nước, cơ quan thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực xây dựng là Sở Xây Dựng tại địa phương. Đối với các đơn vị và cá nhân có trụ sở tại thành phố Hà Nội hoặc TP. Hồ Chí Minh, cơ quan thẩm quyền cấp chứng chỉ là Bộ Xây Dựng.

Các đơn vị và cá nhân cần xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng theo quy định của Nhà nước và thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết. Viện QLXD cũng có thể hỗ trợ các đơn vị và cá nhân trong việc làm thủ tục xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng.

Đơn vị cần xin chứng chỉ năng lực xây dựng

Theo quy định của Nhà nước, các đơn vị và cá nhân sau đây cần xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng khi tham gia vào các hoạt động xây dựng tại Việt Nam:

 • Các đơn vị và cá nhân tham gia vào các gói thầu, đấu thầu xây dựng.
 • Các đơn vị và cá nhân tham gia vào các hoạt động thi công, giám sát, quản lý và kiểm định công trình xây dựng.
 • Các đơn vị và cá nhân tham gia vào các hoạt động tư vấn, thiết kế và khảo sát công trình xây dựng.
 • Các đơn vị và cá nhân tham gia vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng.

Các đơn vị không cần xin cấp chứng chỉ

Ngoài các đơn vị và cá nhân đã được liệt kê ở trên, theo quy định của Nhà nước, các đơn vị và cá nhân sau đây không cần xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng khi tham gia vào các hoạt động xây dựng tại Việt Nam:

 • Các đơn vị và cá nhân tham gia vào các hoạt động sửa chữa, bảo trì công trình xây dựng.
 • Các đơn vị và cá nhân tham gia vào các hoạt động cung cấp dịch vụ liên quan đến xây dựng như vận chuyển, lắp đặt thiết bị, cung cấp nước, điện, vệ sinh môi trường…
 • Các đơn vị và cá nhân tham gia vào các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực xây dựng.

Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức

Để được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, các tổ chức cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

Giấy phép đăng ký kinh doanh

Các tổ chức cần có giấy phép đăng ký kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Giấy phép này cần được cấp bởi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Các cá nhân giữ vai trò chủ chốt

Các tổ chức cần có ít nhất một số lượng các cá nhân giữ vai trò chủ chốt trong hoạt động xây dựng. Đối với các tổ chức có hình thức là công ty, các cá nhân này cần được ghi tên trong giấy phép đăng ký kinh doanh. Đối với các tổ chức khác, các cá nhân này cần được ghi tên trong giấy tờ thành lập của tổ chức.

Hợp đồng lao động và đào tạo chuyên môn nghiệp vụ

Các cá nhân giữ vai trò chủ chốt trong tổ chức cần có hợp đồng lao động với tổ chức và được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với công việc của mình. Điều này nhằm đảm bảo các cá nhân này có đầy đủ kiến thức và kỹ năng để thực hiện công việc một cách chuyên nghiệp và an toàn.

Các hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Theo quy định của Nhà nước, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng được chia thành 3 hạng, tương ứng với các hoạt động xây dựng khác nhau mà tổ chức và cá nhân có thể tham gia.

Chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1

Chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1 được cấp cho các tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện và năng lực để tham gia vào các hoạt động thi công, giám sát, quản lý và kiểm định công trình xây dựng. Đây là hạng chứng chỉ cao nhất và yêu cầu đầy đủ các điều kiện và kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ.

Chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 2

Chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 2 được cấp cho các tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện và năng lực để tham gia vào các hoạt động tư vấn, thiết kế và khảo sát công trình xây dựng. Đây là hạng chứng chỉ trung bình và yêu cầu các kiến thức và kỹ năng chuyên môn cơ bản.

Chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 3

Chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 3 được cấp cho các tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện và năng lực để tham gia vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng. Đây là hạng chứng chỉ thấp nhất và yêu cầu các kiến thức và kỹ năng cơ bản về sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng.

Hồ sơ cấp chứng chỉ năng lực xây dựng

Để được cấp chứng chỉ năng lực xây dựng, các đơn vị và cá nhân cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của Nhà nước. Hồ sơ này gồm có:

 • Giấy tờ đăng ký kinh doanh: Bao gồm giấy phép đăng ký kinh doanh và các giấy tờ liên quan khác.
 • Đơn xin cấp chứng chỉ: Đơn này cần được điền đầy đủ thông tin và ký tên xác nhận của người đại diện đơn vị hoặc cá nhân.
 • Hợp đồng kinh tế: Các đơn vị và cá nhân cần có hợp đồng kinh tế với các đối tác liên quan đến hoạt động xây dựng.
 • Hợp đồng lao động và đào tạo chuyên môn nghiệp vụ: Đối với các cá nhân giữ vai trò chủ chốt trong tổ chức, cần có hợp đồng lao động và chứng chỉ đào tạo chuyên môn nghiệp vụ.
 • Các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan thẩm quyền.

Quy trình tư vấn cấp chứng chỉ của Viện QLXD

Dịch vụ cấp Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Điều kiện, Quy trình và Hồ sơ cấp chứng chỉ

Kế Toán Gia Khang (QLXD) là cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng tại Việt Nam. Quy trình tư vấn cấp chứng chỉ của Viện QLXD bao gồm các bước sau:

 1. Tiếp nhận hồ sơ: Các đơn vị và cá nhân nộp hồ sơ cấp chứng chỉ tại Viện QLXD.
 2. Kiểm tra hồ sơ: Viện QLXD sẽ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ theo quy định của Nhà nước.
 3. Thẩm định hồ sơ: Viện QLXD sẽ thẩm định năng lực và điều kiện của đơn vị và cá nhân theo quy định.
 4. Cấp chứng chỉ: Nếu hồ sơ đầy đủ và năng lực được thẩm định đạt yêu cầu, Viện QLXD sẽ cấp chứng chỉ cho đơn vị và cá nhân.
 5. Tư vấn và hướng dẫn: Trong quá trình tư vấn và cấp chứng chỉ, Viện QLXD sẽ tư vấn và hướng dẫn các đơn vị và cá nhân về các quy định và thủ tục liên quan đến hoạt động xây dựng.

Kết luận

Trên đây là những thông tin cơ bản về cơ sở pháp lý và quy trình cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng tại Việt Nam. Việc có chứng chỉ năng lực sẽ giúp các đơn vị và cá nhân tham gia vào hoạt động xây dựng một cách chuyên nghiệp và an toàn, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của ngành xây dựng trong nước. Để biết thêm thông tin chi tiết, các đơn vị và cá nhân có thể liên hệ với Kế Toán Gia Khang để được tư vấn và hướng dẫn cụ thể.

Xem thêm: Dịch vụ xin giấy chứng nhận VSATTP

GIA KHANG GROUP – Đồng Hành Cùng Doanh Nghiệp

 347 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. HCM

 144 – 146 – 148 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1 , TP. HCM
 0886 12 15 66 – 0915 18 90 66
 luatgiakhang@gmail.com
 Ketoangiakhang.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0886 12 15 66