Dịch vụ cấp Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Toàn Quốc

Dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực xây dựng là một trong những dịch vụ quan trọng và bắt buộc đối với các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam. Điều này được quy định rõ trong Luật Xây dựng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan. Vì vậy, việc hiểu rõ về quy trình và điều kiện cấp chứng chỉ năng lực xây dựng là cần thiết để đảm bảo hoạt động kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp được thực hiện đúng quy định pháp luật.

Cơ Sở Pháp Lý

Dịch vụ cấp Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Toàn Quốc

Theo quy định tại Điều 48 của Luật Xây dựng năm 2014, tổ chức, cá nhân có năng lực hoạt động xây dựng phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Điều này giúp đảm bảo chất lượng và an toàn trong quá trình xây dựng các công trình.

Chứng chỉ năng lực xây dựng có bắt buộc không?

Điều 48 của Luật Xây dựng năm 2014 quy định rõ việc bắt buộc có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Điều này áp dụng cho cả các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tham gia vào các hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

Cơ quan thẩm quyền cấp chứng chỉ

Theo quy định tại Thông tư số 01/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng là Cục Quản lý hoạt động xây dựng (hạng 1) và Sở Xây dựng (hạng 2, 3). Các đơn vị cần xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng sẽ phải gửi hồ sơ đăng ký tới cơ quan có thẩm quyền để được xét duyệt và cấp chứng chỉ.

Đơn vị cần xin chứng chỉ năng lực xây dựng

Theo quy định tại Thông tư số 01/2015/TT-BXD, các đơn vị cần xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng bao gồm:

 1. Các tổ chức, doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam.
 2. Các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài tham gia vào hoạt động xây dựng tại Việt Nam.
 3. Các tổ chức, doanh nghiệp không có đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng nhưng thực hiện các công việc liên quan đến xây dựng như thiết kế, giám sát, tư vấn, cung cấp vật tư, thi công công trình…

Các đơn vị không cần xin cấp chứng chỉ

Tuy nhiên, theo quy định tại Thông tư số 01/2015/TT-BXD, có một số đơn vị không cần xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng như:

 1. Các tổ chức, doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng nhưng chỉ thực hiện các công việc liên quan đến xây dựng như cung cấp vật tư, thiết bị, dịch vụ…
 2. Các tổ chức, doanh nghiệp không có đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng nhưng thực hiện các công việc liên quan đến xây dựng như sản xuất vật liệu xây dựng, cung cấp dịch vụ kỹ thuật…

Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức

Để được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, các tổ chức phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

 1. Có đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam.
 2. Có đủ khả năng tài chính và kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng.
 3. Có đủ số lượng và chất lượng lao động, máy móc, thiết bị để thực hiện các công việc xây dựng.
 4. Có đủ hồ sơ, tài liệu và chứng từ chứng minh khả năng hoạt động xây dựng.

Các hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Theo quy định tại Thông tư số 01/2015/TT-BXD, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng được chia thành 3 hạng:

 1. Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng 1: cấp cho các tổ chức có khả năng thực hiện các công trình xây dựng có quy mô lớn và phức tạp.
 2. Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng 2: cấp cho các tổ chức có khả năng thực hiện các công trình xây dựng có quy mô trung bình.
 3. Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng 3: cấp cho các tổ chức có khả năng thực hiện các công trình xây dựng có quy mô nhỏ.

Chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng 1 là loại chứng chỉ cao nhất trong ba hạng. Để được cấp chứng chỉ này, các tổ chức phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

 1. Có đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam.
 2. Có vốn điều lệ tối thiểu là 100 tỷ đồng.
 3. Có trình độ chuyên môn cao, có ít nhất 5 cán bộ quản lý có trình độ đại học chuyên ngành xây dựng hoặc có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng 1.
 4. Có kinh nghiệm thực hiện các công trình xây dựng có quy mô lớn và phức tạp trong vòng 5 năm gần đây.

Chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 2

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng 2 được cấp cho các tổ chức có khả năng thực hiện các công trình xây dựng có quy mô trung bình. Để được cấp chứng chỉ này, các tổ chức phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

 1. Có đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam.
 2. Có vốn điều lệ tối thiểu là 50 tỷ đồng.
 3. Có trình độ chuyên môn cao, có ít nhất 3 cán bộ quản lý có trình độ đại học chuyên ngành xây dựng hoặc có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng 2.
 4. Có kinh nghiệm thực hiện các công trình xây dựng có quy mô trung bình trong vòng 3 năm gần đây.

Chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 3

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng 3 là loại chứng chỉ dành cho các tổ chức có khả năng thực hiện các công trình xây dựng có quy mô nhỏ. Để được cấp chứng chỉ này, các tổ chức phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

 1. Có đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam.
 2. Có vốn điều lệ tối thiểu là 20 tỷ đồng.
 3. Có trình độ chuyên môn cao, có ít nhất 2 cán bộ quản lý có trình độ đại học chuyên ngành xây dựng hoặc có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng 3.
 4. Có kinh nghiệm thực hiện các công trình xây dựng có quy mô nhỏ trong vòng 2 năm gần đây.

Hồ sơ cấp chứng chỉ năng lực xây dựng

Để được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, các tổ chức phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và tài liệu theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Các hồ sơ cần chuẩn bị gồm:

 1. Đăng ký kinh doanh: bản sao đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 2. Đơn xin cấp chứng chỉ: theo mẫu quy định của cơ quan có thẩm quyền.
 3. Hợp đồng kinh tế: bản sao hợp đồng kinh tế liên quan đến hoạt động xây dựng.
 4. Biên bản nghiệm thu: bản sao biên bản nghiệm thu công trình đã hoàn thành.
 5. Kê khai năng lực máy móc: bản kê khai số lượng, chủng loại máy móc, thiết bị có trong kho hàng của tổ chức.
 6. Danh sách cá nhân và công nhân kỹ thuật: bản sao danh sách các cá nhân và công nhân kỹ thuật làm việc tại tổ chức.

Quy trình tư vấn cấp chứng chỉ của Kế Toán Gia Khang

Để giúp các tổ chức, doanh nghiệp có thể dễ dàng và nhanh chóng xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, Viện QLXD cung cấp dịch vụ tư vấn và hoàn thiện hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và am hiểu sâu sắc về quy định và thủ tục cấp chứng chỉ, Kế Toán Gia Khang cam kết sẽ giúp các tổ chức hoàn thành hồ sơ và xin cấp chứng chỉ một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Quy trình tư vấn cấp chứng chỉ của Kế Toán Gia Khang bao gồm các bước sau:

 1. Tiếp nhận yêu cầu: Các tổ chức có nhu cầu tư vấn cấp chứng chỉ năng lực xây dựng liên hệ với Kế Toán Gia Khang qua hotline hoặc email để được tư vấn và báo giá dịch vụ.
 2. Tư vấn và hoàn thiện hồ sơ: Sau khi tiếp nhận yêu cầu, chuyên gia của Kế Toán Gia Khang sẽ tư vấn và hỗ trợ tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.
 3. Nộp hồ sơ và theo dõi: Kế Toán Gia Khang sẽ giúp tổ chức nộp hồ sơ và theo dõi tiến độ xin cấp chứng chỉ cho đến khi nhận được kết quả từ cơ quan có thẩm quyền.
 4. Kết luận: Sau khi nhận được chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, Kế Toán Gia Khang sẽ gửi lại cho tổ chức và kết thúc quá trình tư vấn.

Kết luận

Việc có được chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng là điều cần thiết để các tổ chức có thể tham gia vào các dự án xây dựng quy mô lớn và phức tạp. Tuy nhiên, để có được chứng chỉ này, các tổ chức cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện và chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Vì vậy, việc sử dụng dịch vụ tư vấn cấp chứng chỉ của Kế Toán Gia Khang sẽ giúp các tổ chức tiết kiệm thời gian và nhanh chóng có được chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng để tham gia vào các dự án xây dựng quan trọng.

Xem thêm: Dịch vụ xin giấy chứng nhận VSATTP

GIA KHANG GROUP – Đồng Hành Cùng Doanh Nghiệp

 347 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. HCM

 144 – 146 – 148 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1 , TP. HCM
 0886 12 15 66 – 0915 18 90 66
 luatgiakhang@gmail.com
 Ketoangiakhang.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0886 12 15 66