Các loại thuế phải nộp khi mua bán đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Nộp thuế là quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi công dân theo quy định của pháp luật. Trong đó, câu hỏi các loại thuế phải nộp khi mua bán đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất là gì được khá nhiều người quan tâm? Các bạn hãy cùng Kế Toán Gia Khang tìm hiểu chi tiết trong bài viết bên dưới.

Các loại thuế phải nộp khi mua bán đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Khi mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bất kỳ cá nhân, doanh nghiệp đều phải tuân thủ quy định, trình tự theo đúng pháp luật. Ngoài ra, cá nhân và doanh nghiệp sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân trong 2 trường hợp sau:

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi cho tặng hoặc thừa kế

Trong trường hợp này, người được hưởng đất cần phải nộp thuế thu nhập cá nhân với số tiền tương đương 10% giá trị của nhà đất. Công thức tính như sau:

Tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Tổng giá trị bất động sản x 10%. Tuy nhiên, giá trị bất động sản phải từ 10 triệu đồng trở lên.

Hình 1: Tiền thuế thu nhập cá nhân
Hình 1: Tiền thuế thu nhập cá nhân

Ngoài tiền thuế kể trên, người được hưởng thừa kế còn phải nộp thuế thu nhập cá nhân bằng thu nhập tính thuế x thuế suất 10%. Số tiền tính thu nhập tính thuế được xác định ngay tại thời điểm làm thủ tục chuyển quyền sử dụng tài sản thừa kế hoặc đăng ký quyền sở hữu.

Chuyển nhượng quyền sử dụng nhà đất khi mua bán, chuyển nhượng nhà đất

Đối với trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi mua bán nhà đất, số tiền thuế thu nhập cá nhân sẽ phải giao nộp so với giá trị chuyển nhượng là 2%. 

Về giá chuyển nhượng

Giá chuyển nhượng sẽ được áp dụng trong các trường hợp sau:

 • Chuyển nhượng quyền sử dụng đất có nhà gắn liền với đất

Để tính lệ phí trước bạ thì cần phải tính toán giá trị kết cấu hạ tầng, giá trị nhà và công trình kiến trúc được quy định bởi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc bộ xây dựng. 

Hình 2: Thuế trước bạ khi chuyển nhượng, mua bán quyền sử dụng đất
Hình 2: Thuế trước bạ khi chuyển nhượng, mua bán quyền sử dụng đất

Tuy nhiên, trường hợp hình thành công trình xây dựng trong tương lai thì giá tính lệ phí x với tỷ lệ góp vốn của tổng giá trị hợp đồng. Mức giá này được quy định chặt chẽ và chi tiết bởi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

 • Trường hợp không ghi trên hợp đồng

Trường hợp chuyển nhượng khi mua bán nhà đất nhưng không ghi trong hợp đồng thì giá chuyển nhượng cần phải tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai. Số tiền chuyển nhượng được áp dụng tại thời điểm chuyển nhượng theo giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

Thời điểm tính thuế chuyển nhượng khi mua bán nhà đất

 • Trường hợp chuyển nhượng mà thỏa thuận giữa hai bên là bên mua nộp thuế thì số tiền thuế được tính ngay tại thời điểm làm thủ tục.
 • Trường hợp chuyển nhượng mà hai bên không thỏa thuận về việc người bán hay người mua nộp thì được tính vào thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.
Hình 3: Có nhiều loại thuế phải nộp khi mua bán nhà đất
Hình 3: Có nhiều loại thuế phải nộp khi mua bán nhà đất

Cách tính thuế phải nộp

Thuế thu nhập cá nhân = giá chuyển nhượng x 2% thuế suất.

Đối với trường hợp chuyển nhượng bất động sản không phải của một cá nhân mà đồng sở hữu thì tính thuế theo tỷ lệ sở hữu của từng người. Tỷ lệ đó sẽ phụ thuộc vào tài liệu hợp pháp theo quy định của pháp luật như: Quyết định phân chia của tòa án, di chúc, thỏa thuận góp vốn… Nếu không có tỷ lệ sở hữu của từng người thì sẽ chia bình quân.

Các loại thuế phí khác

Ngoài thuế thu nhập cá nhân kể trên thì cần phải nộp các khoản lệ phí, phí khi mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bao gồm:

 • Phí công chứng được tính bằng giá niêm yết tại văn phòng công chức theo thời điểm chuyển nhượng.
 • Lệ phí trước bạ: 
 • Đối với nhà, lệ phí trước bạ được tính là: diện tích nhà x 0,5% x giá nhà.
 • Đối với đất, lệ phí trước bạ chính là diện tích đất x 0,5% x giá đất.
 • Phí đo đạc, vẽ lại đất.
 • Phí cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở gắn liền với đất.

Hình 4: Tìm hiểu về thuế, phí khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Các trường hợp không phải nộp thuế khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Có một số trường hợp mà khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất không phải nộp thuế, bao gồm:

 • Chuyển nhượng bất động sản giữa mẹ đẻ, cha đẻ với con đẻ.
 • Giữa vợ với chồng.
 • Giữa cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi.
 • Cha vợ, mẹ vợ với con rể.
 • Cha chồng, mẹ chồng với con dâu.
 • Ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại.
 • Ông nội, bà nội với cháu nội.
 • Giữa anh chị em ruột với nhau.
Hình 5: Một số trường hợp không phải nộp thuế khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Hình 5: Một số trường hợp không phải nộp thuế khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Ngoài ra, còn phải đáp ứng các yêu cầu như sau:

 • Người chuyển nhượng hiện chỉ có duy nhất 1 nhà ở.
 • Chuyển nhượng toàn bộ nhà ở, quyền sử dụng đất được chuyển nhượng.
 • Tối thiểu 183 ngày tính đến thời điểm chuyển nhượng đối với cá nhân có quyền sử dụng, quyền sở hữu nhà ở.
 • Cá nhân chỉ có quyền sử dụng, quyền sở hữu một thửa đất ở hoặc một nhà ở tại thời điểm chuyển nhượng. 

Kết luận

Như vậy, chúng ta vừa cùng Kế Toán Gia Khang tìm hiểu chi tiết về các loại thuế phải nộp khi mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Ngoài thuế thu nhập cá nhân thì chúng ta còn phải nộp một số loại phí khác thì quá trình chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng mới hoàn tất. Vì thế, các bạn hãy tham khảo thông tin trên để áp dụng trong giao dịch của mình để đạt hiệu quả cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0886 12 15 66